Farské oznamy 

Sväté omše: pondelok - piatok: 6:30, 15:00, 18:00 

sobota: 6:30, 18:00

nedeľa: 7:00, 8:00, 9:30, 11:00, 18:00


Úradné hodiny:      pondelok - piatok: 16:00 - 17:00 

                                          (v pracovných dňoch)

Sviatosť zmierenia: polhodinu pred každou sv. omšou 

(v prvopiatkovom týždni už hodinu pred večernou sv. omšou)

 

Adorácia je každú stredu od 15:30 do 17.30

3.5. adorácia Hora Sancta od 20:00 do 21:00

5.5. fatimská pobožnosť o 6:30

6.5. prvonedeľná pobožnosť o 17:30 (ruženec 16:45)

7.5. detské večeradielko o 16:30

20.5. slávnosť birmovania o 8:00

27.5. prvé sv. prijímanie o 9:30 a 11:15


ANKINA NEDEĽA


V nedeľu 29. apríla našu farnosť navštívi misijný tím z Domu Anky Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom. Pri nedeľných sv. omšiach nám predstavia život a duchovný profil Anky Kolesárovej, na ktorej blahorečenie sa mesto Košice pripravuje v blízkych dňoch. Po sv. omšiach bude možnosť osobného kontaktu a zakúpenia nových publikácií, či románového spracovania životného príbehu Anky.

 

Záujemcovia o púť Rádia Lumen do Sanktuária Bož. Milosrdenstva v Krakove sa môžu zapísať vzadu pri knihách. Autobus odchádza o polnoci z piatka 4. mája na sobotu 5. mája.

Každú stredu od 9:30 do 11:00 pozývame mamky s malými deťmi na stretnutie v pastoračnom centre. 

Každú stredu po večernej omši vás pozývame na biblický večer v pastoračnom centre.

Každý štvrtok o 17:30 pozývame deti na nácvik omšových piesní a o 18:00 na sv. omšu za účasti detí.

Každý piatok po večernej omši vás pozývame na kurz Psychológia odpustenia a zmierenia v pastoračnom centre.

KURZ PRÍPRAVY NA MANŽELSTVO

Všetkých snúbencov a mladých, ktorí uvažujú o prijatí sviatostného manželstva, pozývame na kurz venovaný príprave snúbencov na manželstvo. Odporúčame ho i mladým, ktorí si ešte nestanovili dátum sobáša, ale o ňom uvažujú. Tento kurz tvorí povinnú prípravu na sviatostné manželstvo. Tešíme sa na spoločne prežitý čas venovaný vašej vzájomnej láske. Prihlasovanie vo farskej kancelárii.

Príprava bude počas troch dní

vždy v sobotu od 13:00 do 18:00

v pastoračnom centre:

 

21. apríla – 12. mája – 2. júna


OZNAMY PRE RODINY PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ


Meranie álb v pastoračnom centre:

24.4. utorok 17:00 Fábryho 3.B, Postupimská a iné

18:45 Fábryho 3.A, 4.A

25.4. streda 17:00 Fullu

18:45 K4

26.4. štvrtok 18:45 K2


Nácviky slávnosti 1. sv. prijímania:

 5.5. sobota   9:00 K2, Fullu

10:30 K4, Fábryho a iné

12.5. sobota   9:00 K2, Fullu

10:30 K4, Fábryho a iné

19.5. sobota   9:00 K2, Fullu

10:30 K4, Fábryho a iné


26.5. sobota - prvá sv. spoveď:

9:00 - 10:30 spovedanie detí, obliečka bieleho rúcha, fotenie

  10:30   obnova krstných sľubov

krst nepokrstených detí

požehnanie a odovzdanie znaku viery

zasvätenie detí Panne Márii


27.5. nedeľa - slávnosť 1. sv. prijímania:

       9:00 K2, Fullu

     10:30 K4, Fábryho a iné


Bulletin 23.-29. apríl

Bulletin 15.-22. apríl

© 2014 SVRODINA.sk.All rights reserved..created by Alandesign