Farské oznamy 

Sväté omše: pondelok - piatok: 6:30, 15:00, 18:00 

sobota: 6:30, 18:00

nedeľa:  7:00, 8:00, 9:30, 11:00, 18:00

   Popolcová streda: 6:30, 8:00, 15:00, 16:30, 18:00

Úradné hodiny: pondelok - piatok: 16:00 - 17:00 

(v pracovných dňoch)

Sviatosť zmierenia: polhodinu pred každou sv. omšou 

(v prvopiatkovom týždni už hodinu pred večernou sv. omšou)

SPOVEDANIE PRED VEĽKOU NOCOU: 

24.3. sobota 9:00-12:00 13:30-15:00

Adorácia je každú stredu od 15:30 do 17.30

1.4. prvonedeľná pobožnosť o 17:30 (ruženec 16:45)

5.4. adorácia Hora Sancta od 20:00 do 21:00

7.4. fatimská pobožnosť o 6:30

9.4. detské večeradielko o 16:30

Marcová zbierka na potreby kostola zameraná na riešenie vzduchotechniky bude v nedeľu 25.3. 


Ruženec sa predmodlieva 6. ružaO pomoc pri veľkom upratovaní kostola prosíme v sobotu 17.3. od 8:00 do 12:00.

V pondelok 19.3. o 18:00 na sviatok sv. Jozefa vyvrcholí naša pobožnosť Sedem pondelkov sv. Jozefa sv. omšou, pri ktorej pozývame všetkých otcov a manželov k miništrantskej službe pri oltári. Spoločnou modlitbou otcov zveríme do mocnej ochrany sv. Jozefa vaše rodiny. 

V utorok po večernej sv. omši vás pozývame na nácvik chrámového zboru

Pozývame celé rodiny i jednotlivcov zapojiť sa do pôstnej biblickej súťaže - nájdete ju každú pôstnu nedeľu vo farskom infoliste.

Každú stredu pozývame mamky s deťmi na stretnutie v pastoračnom centre. Vidíme sa v stredu od 9:30 do 11:00.


18.3. v piatu pôstnu nedeľu vás pozývame do pastoračného centra na Pôstnu polievku. Sumou, ktorú by ste dali za nedeľný obed, môžete podporiť tých, ktorí sa nachádzajú v krízovej situácii.

Ak v nedeľu 18.3. prinesiete so sebou kilo trvanlivých potravín, podporíte farskú zbierku Pôstne kilo venovanú na podporu rodín v krízových centrách na Adlerovej ulici a v Košickej Novej Vsi.

 Otcovia biskupi vyhlasujú na túto nedeľu zbierku pre prenasledovaných kresťanov a utečencov.

V pondelok 19.3. o 18:00 pozýva o. arcibiskup do katedrály na sv. omšu, ktorú bude celebrovať maďarský kardinál Péter Erdö.

Deti si pri vedľajšom kríži môžu prevziať Pôstny kalendár do každej rodiny. Za splnenú aktivitu deti prinesú na strom kríža list prislúchajúcej farby.

Každý piatok po večernej omši vás pozývame na sériu prednášok na tému Psychológia odpustenia a zmierenia v pastoračnom centre. 


SEDEM PONDELKOV  SV. JOZEFA

 

Dátum

Bolesti sv. Jozefa

Radosti sv. Jozefa

5.2.

Jozef zvažuje opustiť Máriu

Zvestovanie Ježišovho počatia

12.2.

Ježišovo narodenie v chudobe

Narodenie Spasiteľa

19.2.

Obetovanie Pána

Najsvätejšie meno Ježiš

26.2.

Simeonovo proroctvo

Svetlo na osvietenie pohanov

5.3.

Útek do Egypta

Pokorenie odporcov Božieho kráľovstva

12.3.

Strastiplný návrat z exilu

Rodinný život v Nazarete

19.3.

Stratený Ježiš v Jeruzaleme

Nájdený v chráme

 

Slávenie pobožnosti siedmich pondelkov sv. Jozefa je pri večerných omšiach  o 18:00


Každú stredu vás po večernej sv. omši pozývame na BIBLICKÝ VEČER venovaný Markovmu evanjeliu.

Biblické večery streda 18:45

 7.3.

Premenená bezmocnosť Mk 9,2-13

14.3.

Zachraňujúca bezmocnosť Mk 9,14-29

21.3.

Nový chrám, nepostavený rukou človeka Mk 11-12

28.3.

Svetlo v temnotách Mk 14,1-15,41

  4.4.

Strach a budúcnosť Mk 16,1-8 

Krížové cesty


Piatok 17:15

Nedeľa 15:00

9.3.

matky (MM)

11.3.

1. prijímajúce deti

16.3.

pernikári

18.3

otcovia

23.3.

birmovanci (PIA)

© 2014 SVRODINA.sk.All rights reserved..created by Alandesign