Farské oznamy 

Sväté omše:

pondelok - piatok: 6:30, 15:00, 18:00

sobota: 6:30, 18:00

NEDEĽA: 7:00, 8:00, 9:30, 11:00, 18:00

Úradné hodiny (v pracovných dňoch) 

pondelok - piatok: 16:00 - 17:00

                                          

Sviatosť zmierenia: 

vo všedné dni polhodinu pred sv. omšou

(pred 1.piatkom od 17:00)

 

Adorácia je každú stredu od 15:30 do 17:30


Streda, piatok a sobota sú jesenné kántrové dni. Ich obsahom je poďakovanie za úrodu. Záväzný je jeden deň. Ďakovná sv. omša s požehnaním plodov zeme, ktoré prinesiete v košíkoch na sv. omšu bude v stredu 19.9. o 18:00. Deťom požehnáme košíčky s ovocím pri sv. omši v nedeľu 23.9. o 9:30.

Na budúcu sobotu začíname novénu k sv. Terézii z Lisieux. Budeme sa ju modliť pri večerných sv. omšiach. Prosby a úmysly, ktoré chcete zveriť sv. Terezke, môžete počas novény od 22. do 30. septembra odovzdať napísané do košíčka pri jej relikviári.

30. septembra organizujeme púť do Vysokej nad Uhom. Program je na plagáte (dole pod textom). Prihláste sa v kostole vedľa sakristie. Autobus odchádza o 7:00 od kostola.

 Všetkých manželov – bez ohľadu na vek – pozývame počas októbra a novembra na manželské večery v našom pastoračnom centre –  vždy v nedeľu o 18.00 – začíname chutnou večerou. Viac info na plagáte (dole pod textom).

Prihlášky na prípravu na 1. sv. prijímanie a na birmovku nájdete v sakristii alebo na webovej stránke (dole pod textom). Vyplnené prosíme odovzdať do konca tohto týždňa. Ak poznáte dospelých, ktorí túžia po prijatí krstu, 1. sv. prijímania, birmovania, či sviatosti manželstva, pozvite ich na stretnutie s nami vo farskej kancelárii.

V našej farnosti sa od októbra budú môcť deti stretávať pri Katechézach Dobrého pastiera. V našich priestoroch bude vytvorené átrium, priestor, kde dieťa v tichu a pri práci so starostlivo pripravenými pomôckami spoznáva, že je milovaným Božím dieťaťom. Katechézy Dobrého pastiera vznikli na základe dlhodobého pozorovania duchovných potrieb detí. Stoja na dvoch pilieroch: Sv. písmo a liturgia. Inšpiráciu čerpajú z pedagogiky Márie Montessori. Stretnutia sú určené hlavne pre deti od 3 do 6 rokov. Bližšie informácie upresníme do konca mesiaca.

Od októbra začína pokračovanie BIBLICKÝCH VEČEROV každú stredu po večernej sv. omši v pastoračnom centre.

PÚŤ DO VYSOKEJ

Prihláška BIRMOVKA

Prihláška PRVÉ SV. PRIJÍMANIE

MANŽELSKÉ VEČERY október/november

© 2014 SVRODINA.sk.All rights reserved..created by Alandesign