Farské oznamy 

Sväté omše:

pondelok - piatok: 6:00 roráty

15:00 a 18:00

sobota: 6:00 roráty 

18:00

NEDEĽA: 7:00, 8:00, 9:30, 11:00, 18:00

8.12. NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE

prikázaný sviatok: 7:00, 8:009:30, 11:00


Úradné hodiny (v pracovných dňoch) 

pondelok - piatok:  16:00 - 17:00

Sviatosť zmierenia

pondelok - sobota: polhodinu pred každou sv. omšou 

(v prvopiatkovom týždni večer už od 17:00)

Adorácia je každú stredu od 15:30 do 17:30

Počas celého Adventu sú každé ráno o 6.00 RORÁTNE SV. OMŠE venované modlitbe ZDRAVAS´, MÁRIA podľa rovnomennej knihy rozhovorov s pápežom Františkom, ktorej autor Marco Pozza navštívil našu farnosť.

10.12. - v pondelok po večernej sv. omši vás pozývame do pastoračného centra na prednášku Raymonda de Souza z USA na tému FATIMSKÉ POSOLSTVÁ A OCHRANA RODINY V DNEŠNÝCH DŇOCH.

8.12. a 9.12. - pri sv. omšiach na Slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie a na Druhú adventnú nedeľu organizujeme potravinovú zbierku ADVENTNÉ KILO. Ako obetný dar môže každý priniesť kilo trvanlivých potravín pre núdznych alebo kozmetické potreby osobnej hygieny.  

12.12. - na spomienku Guadalupskej Panny Márie bude pri večernej sv. omši o 18:00 POŽEHNANIE MAMIČIEK očakávajúcich narodenie dieťaťa. 

20.12. - o 15:45 bude v kostole spoločné decembrové VEČERADLO. 

Každú stredu vás po večernej omši pozývame na BIBLICKÝ VEČER v PC.

Každý štvrtok večer o 18:00 pozývame rodičov spolu s deťmi na sv. omšu za účasti detí.

Každý piatok večer o 18:00 pozývame mladých na sv. omšu za účasti mladých, po ktorej nasledujte stretnutie mladých v pastoračnom centre.


Duchovné cvičenia v každodennosti 2. týždeň

Požehnanie matiek pred pôrodom

Farský bulletin

Duchovné cvičenia v každodennosti 1. týždeň

LEKTORI december-január

6.XII. STRETNUTIE S AUTOROM KNIHY ROZHOVOROV S PÁPEŽOM FRANTIŠKOM

© 2014 SVRODINA.sk.All rights reserved..created by Alandesign