Farské oznamy 

Sväté omše:

pondelok - piatok: 6:30, 15:00, 18:00

sobota: 6:30, 18:00

NEDEĽA: 7:00, 8:00, 9:30, 11:00, 18:00 

ÚRADNÉ HODINY (v pracovných dňoch) 

pondelok - piatok:  16:00 - 17:00

ŠTAFETOVÁ ADORÁCIA RODÍN ZA RODINY

23.1.2019 od 7:00 do 20:00

V stredu 23. januára sa naša farnosť zapojí do celoslovenskej adorácie rodín za rodiny. Pozývame rodiny i jednotlivcov počas celého dňa k modlitbe za rodiny pred eucharistickým Kristom. Texty modlitieb nájdete nižšie. Rodiny i jednotlivci sa môžu prihlásiť vyplnením návratky: https://www.adoraciarodin.sk/a2019-01-23/

Predmodlievanie ruženca má na starosti 3. ruža upratovanie kostola skupina č. 2 - PBZ.

FARSKÝ PLES

2. februára vás pozývame na farský ples v doprovode hudobnej skupiny Akcent. Vstupenky nájdete v sakristii. 

FAŠIANGOVÁ VESELICA

3. FEBRUÁRA vás pozývame na fašiangovú veselicu v pastoračnom centre v doprovode hudobnej skupiny Akcent. Vstupenky nájdete v sakristii. 

KURZ SNÚBENCOV

Všetkých, ktorí uvažujú o prijatí sviatostného manželstva pozývame na predmanželskú prípravu. Prihlásiť sa môžete vo farskej kancelárii osobne alebo emailom. Stretnutia budú tri - vždy v sobotu popoludní od 13:00 do 17:30 v pastoračnom centre.

Termíny stretnutí: 9. marec - 23. marec - 6. apríl 2019

DUCHOVNÁ OBNOVA PRE MANŽELOV

Manželom dávame do pozornosti duchovnú obnovu so sprievodným programom pre deti v priestoroch teologickej fakulty v dňoch: 26. január - 9. február - 2. marec - bližšie informácie nájdete na: https://www.emanuel.sk/agenda/duchovna-obnova-pre-manzelov-2019/

APOŠTOLÁT PUTOVNÝCH KAPLNIEK

Rodiny alebo jednotlivci, ktorí by chceli prijímať do svojich domovov putovnú kaplnku Panny Márie, sa môžu prihlásiť v sakristii. http://schoenstatt-sk.eu/

DOBROČINNÉ ZBIERKY

20. január - zbierka na Arcidiecézne centrum pre mládež

27. január - zbierka na investičné výdaje kostola


LEKTRORI rozpis I-2019

ADORÁCIA RODÍN ZA RODINY - texty modlitieb

ADORÁCIA RODÍN ZA RODINY

Výberové konanie - riaditeľ GymES

Bulletin - JANUÁR

© 2014 SVRODINA.sk.All rights reserved..created by Alandesign