Farské oznamy 

Sväté omše:

pondelok - piatok: 6:30, 15:00, 18:00

sobota: 6:30, 18:00

NEDEĽA: 7:00, 8:00, 9:30, 11:00, 18:00 

ADORÁCIA

- každú stredu od 15:30 do 17:30

- vo štvrtok 28.2. Svätá hodina o 20:00

- v sobotu 2.3. o 6:30 fatimská pobožnosť

FAŠIANGOVÉ POKLONY:

- v nedeľu 3.3. od 12:30 do 17:30 (o 17:30 prvonedeľná pobožnosť)

- v pondelok 4.3. od 7:00 do 17.30

- v utorok 5.3. od 7:00 do 17:30

ÚRADNÉ HODINY (v pracovných dňoch) 

pondelok - piatok:  16:00 - 17:00

PRÍPRAVA SVIATKU SV. JOZEFA

Pozývame všetkých mužov, ktorí radi spievajú alebo hrajú na hudobný nástroj, na nácviky spevov k slávnosti sv. Jozefa. Prvé stretnutie bude vo štvrtok 31.1. po večernej sv. omši v pastoračnom centre.

Predmodlievanie ruženca má na starosti 5. ruža upratovanie kostola skupina č. 4 - PBZ.

VALENTÍNSKA VEČERA

Manželia môžu pozvať manželky na sviatočnú večeru v Pastoračnom centre v deň sviatku sv. Valentína - 14.2. o 19:00. Prihlásiť sa dá v sakristii - 5 €/os.

KURZ SNÚBENCOV

Všetkých, ktorí uvažujú o prijatí sviatostného manželstva pozývame na predmanželskú prípravu. Prihlásiť sa môžete vo farskej kancelárii osobne alebo emailom. Stretnutia budú tri - vždy v sobotu popoludní od 13:00 do 17:30 v pastoračnom centre.

Termíny stretnutí: 9. marec - 23. marec - 6. apríl 2019

DUCHOVNÁ OBNOVA PRE MANŽELOV

Manželom dávame do pozornosti duchovnú obnovu so sprievodným programom pre deti v priestoroch teologickej fakulty v dňoch: 26. január - 9. február - 2. marec - bližšie informácie nájdete na: https://www.emanuel.sk/agenda/duchovna-obnova-pre-manzelov-2019/

APOŠTOLÁT PUTOVNÝCH KAPLNIEK

Rodiny alebo jednotlivci, ktorí by chceli prijímať do svojich domovov putovnú kaplnku Panny Márie, sa môžu prihlásiť v sakristii. http://schoenstatt-sk.eu/

MANŽELSTVO NA DOBREJ CESTE

Manželov, ktorí absolvovali kurz MANŽELSKÉ VEČERY, pozývame na jeho pokračovanie s názvom MANŽELSTVO NA DOBREJ CESTE. Stretnutia manželov budú počas Pôstneho obdobia každú nedeľu o 18:00 v pastoračnom centre (10.III., 17.III., 24.III., 31.III., 7.IV.).

 

SEDEM PONDELKOV  SV. JOZEFA

 

Dátum

Bolesti sv. Jozefa

Radosti sv. Jozefa

4.2.

Jozef zvažuje opustiť Máriu

Zvestovanie Ježišovho počatia

11.2.

Ježišovo narodenie v chudobe

Narodenie Spasiteľa

18.2.

Obetovanie Pána

Najsvätejšie meno Ježiš

25.2.

Simeonovo proroctvo

Svetlo na osvietenie pohanov

4.3.

Útek do Egypta

Pokorenie odporcov Božieho kráľovstva

11.3.

Strastiplný návrat z exilu

Rodinný život v Nazarete

18.3.

Stratený Ježiš v Jeruzaleme

Nájdený v chráme

 

Slávenie pobožnosti siedmich pondelkov sv. Jozefa bude pri večerných omšiach  o 18:00

Národný týždeň manželstva

kurz MANŽELSTVO NA DOBREJ CESTE

LEKTRORI rozpis I-2019

Výberové konanie - riaditeľ GymES

Bulletin - JANUÁR

© 2014 SVRODINA.sk.All rights reserved..created by Alandesign