Farské oznamy 

Sväté omše: pondelok - piatok: 6:30, 15:00, 18:00 

sobota: 6:30, 18:00

nedeľa: 7:00, 8:00, 9:30, 11:00, 18:00

20.5. Zoslanie Ducha Svätého: 7:00, 8:00 birmovka, 

 10:00, 11:00, 18:00


Úradné hodiny:      pondelok - piatok: 16:00 - 17:00 

                                          (v pracovných dňoch)

Sviatosť zmierenia: polhodinu pred sv. omšou - všedné dni 

(v prvopiatkovom týždni už hodinu pred večernou sv. omšou)

 

Adorácia je každú stredu od 15:30 do 17.30

20.5. slávnosť birmovania o 8:00

27.5. prvé sv. prijímanie o 9:30 a 11:15

31.5. Svätá hodina o 20.00 - adorácia s ind. požehnaním 


Májové pobožnosti


Všedné dni: ráno - po ruženci

popoludní - po sv. omši 

večer - pred sv. omšou

Nedele: po ruženci

 

Ruženec sa predmodlieva 8. ruža.


Každú stredu od 9:30 do 11:00 pozývame mamky s malými deťmi na stretnutie v pastoračnom centre. 

Každý štvrtok o 17:30 pozývame deti na nácvik omšových piesní a o 18:00 na sv. omšu za účasti detí.

Spoločné stretnutie pre rodičov prvoprijímajúcich detí bude vo štvrtok po večernej sv. omši s nácvikom sobotňajšej slávnosti.

Spovedanie rodičov a príbuzných prvoprijímajúcich detí bude vo štvrtok a v piatok od 17:00 hod.

Upratovanie kostola bude v sobotu o 14:00. Upratujú rodiny prvoprijímajúcich detí.

 

Májová zbierka na investičné výdaje kostola bude v nedeľu 27.5. a vo štvrtok 31.5.


KURZ PRÍPRAVY NA MANŽELSTVO

Všetkých snúbencov a mladých, ktorí uvažujú o prijatí sviatostného manželstva, pozývame na kurz venovaný príprave snúbencov na manželstvo. Odporúčame ho i mladým, ktorí si ešte nestanovili dátum sobáša, ale o ňom uvažujú. Tento kurz tvorí povinnú prípravu na sviatostné manželstvo. Tešíme sa na spoločne prežitý čas venovaný vašej vzájomnej láske. Prihlasovanie vo farskej kancelárii.

Príprava je v pastoračnom centre

v sobotu 2. júna od 13:00 do 18:00

v pastoračnom centre.


LETNÝ TÁBOR PRE DETI


V spolupráci s OZ Deti - Mládež - Rodina 

organizujeme Letný detský tábor 

12. - 17. augusta 2018 

v Doškoľovacom stredisku vo Vyšných Ružbachoch.

Prihlášky si môžete vyzdvihnúť v sakristii.


OZNAMY PRE RODINY PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ


Nácviky slávnosti 1. sv. prijímania:

19.5. sobota   9:00 K2, Fullu

10:30 K4, Fábryho a iné


26.5. sobota - prvá sv. spoveď:

9:00 - 10:30 spovedanie detí, obliečka bieleho rúcha, fotenie

  10:30   obnova krstných sľubov

krst nepokrstených detí

požehnanie a odovzdanie znaku viery

zasvätenie detí Panne Márii


27.5. nedeľa - slávnosť 1. sv. prijímania:

       9:00 K2, Fullu

     10:30 K4, Fábryho a iné


Bulletin 21.-27. máj

Bulletin 14.-20. máj

© 2014 SVRODINA.sk.All rights reserved..created by Alandesign