Farské oznamy 


Sväté omše: pondelok - piatok: 6:30, 15:00, 18:00 

sobota: 6:30, 18:00

nedeľa:  7:00, 8:00, 9:30, 11:00, 18:00

Úradné hodiny: pondelok - piatok: 16:00 - 17:00 

(v pracovných dňoch)

Sviatosť zmierenia: polhodinu pred každou sv. omšou 

(v prvopiatkovom týždni už hodinu pred večernou sv. omšou)

Adorácia je každú stredu od 15:30 do 17.30

                vo štvrtok pred prvým piatkom od 20:00 do 21:00


3.2. o 19:00 vás pozývame na FARSKÝ PLES
a 4.2. o 16:00 na FARSKÚ VESELICU v pastoračnom centre.
Zakúpiť vstupenky a rezervovať si stôl môžete v sakristii.

Manželov, ktorí už absolvovali kurz Manželské večery, 
pozývame na jeho pokračovanie s názvom
Manželstvo na dobrej ceste.
Tieto večery budú v nedele počas Pôstu od 18.2.
Prihlasovanie a informácie v sakristii
alebo e-mailom: matejovska.an@gmail.com.

Každú stredu vás po večernej sv. omši pozývame
na BIBLICKÝ VEČER venovaný Markovmu evanjeliu.
Téma 17.1.: Mesiáš vystavený skúške (Mk 1, 1-13)

Každý štvrtok o 18:00 je sv. omša za účasti detí z celej farnosti. 

Tieto sv. omše nie sú určené len pre prvoprijímajúce deti, 

ale pre všetky deti vo farnosti

Prosíme rodičov, aby pomohli deťom správne si zorganizovať čas.


V nedeľu 21.1. pozývame manželov na rodinné stretko.
Začne o 15:30 v pastoračnom centre rodinným ružencom 
a bude pokračovať stretkom pre deti a stretnutím manželov.

V nedeľu 21.1. je zbierka na investičné výdaje a potreby kostola.
Pán nech odmení vašu starostlivosť o Boží dom.

30.1. o 10:00 vás pozývame do katedrály 
na ďakovnú sv. omšu pri príležitosti 
25. výročia biskupskej vysviacky
nášho o. arcibiskupa Bernarda Bobera.

Tých, ktorí uvažujú o uzavretí sviatostného manželstva
pozývame, aby sa nám čím skôr prihlásili vo farskej kancelárii.

Úmysly na sv. omše 
môžete nahlásiť v ktorýkoľvek deň vo farskej kancelárii.

HORA SANCTA: 

V predvečer prvého piatku vás pozývame na večernú adoráciu

 - od 20:00 do 21:00 

vás pozývame prežiť Svätú hodinu s Ježišom v Eucharistii 

v duchu pozvania Najsv. Ježišovho Srdca 

adresovanom sv. Margite Márii Alacoque. 

Svätá hodina je čas na poklonu, odprosenie, chválu 

v tichej i spoločnej modlitbe.


Každý piatok pozývame mladých o 17:00 na nácvik zboru, 

o 18:00 na sv. omšu a po nej na mládežnícke stretko v PC.

 

 Fatimská pobožnosť na prvú sobotu začína o 17:00.


Pobožnosť na prvú nedeľu v mesiaci: 

16:45 ruženec a po ňom o 17:30 odprosujúca pobožnosť 

a zasvätenie Najsv. Srdcu Ježišovmu


Ruženec sa predmodlieva 6. ruža. 


O pomoc pri upratovaní kostola v piatok večer prosíme skupinu č. 2.


Január - sv. omše

rozpis lektorov Advent/Vianoce

© 2014 SVRODINA.sk.All rights reserved..created by Alandesign