Farské oznamy 

Sväté omše: pondelok - piatok: 6:30, 15:00, 18:00 

sobota: 6:30, 18:00

nedeľa: 7:00, 8:00, 9:30, 11:00, 18:00

Úradné hodiny:      pondelok - piatok: 16:00 - 17:00 

                                          (v pracovných dňoch)

Sviatosť zmierenia: polhodinu pred sv. omšou - všedné dni 

(v prvopiatkovom týždni už hodinu pred večernou sv. omšou)

 

Adorácia je každú stredu od 15:30 do 17.30

1.7. prvonedeľná pobožnosť o 17:30

7.7. fatimská pobožnosť o 6:30

Júnové pobožnosti


Jún je mesiacom Božského Srdca. Pobožnosť s litániami k Najsv. Srdcu Ježišovmu pred Najsv. Oltárnou Sviatosťou bude:

vo všedné dni v závere sv. omší,

v nedele o 17:30.

 

Ruženec sa predmodlieva 1. ruža.


Každú stredu od 9:30 do 11:00 pozývame mamky s malými deťmi na stretnutie v pastoračnom centre. 

Každý štvrtok o 17:30 pozývame deti na nácvik omšových piesní a o 18:00 na sv. omšu za účasti detí.

Vzadu pri knihách sa môžete prihlasovať na putovanie 2.7. na Mariánsku horu v Levoči.

1. júla pozývame všetky rodiny farnosti spolu s deťmi na detskú púť do Malej Viesky: program púte zverejníme v ďalšom bulletine.

5. júla sa tešíme na spoločný deň farskej rodiny na ulici pred kostolom, už teraz vás pozývame na spoločné popoludnie. 

Prihlášky do biblického tábora pre deti základných škôl nájdete v sakristii.

Tí, ktorí ste ochotní prijať do domácností na ubytovanie hostí, ktorí prídu do Košíc na blahorečenie a tí, ktorí ste ochotní pomôcť ako dobrovoľníci a usporiadatelia akcie, prihláste sa podľa pokynov uvedených v bulletine.


ZBIERKA ŠKOLSKÝCH POTRIEB - 29. júna 2018 pri sv. omšiach

Arcidiecézna charita Košice nás pozýva zapojiť sa do celoslovenskej zbierky školských potrieb. Darovaním rôznych pomôcok pre školákov môžete pomôcť dobre naštartovať nový školský rok tým najchudobnejším.

Vítané sú školské pomôcky a potreby: farbičky, fixky, pravítka, perá, zošity, školské tašky, vodové či temperové farby a iné užitočné veci do školy.Púť rodín 

do Malej Viesky

 

V nedeľu 1. júla pozývame všetky rodiny spolu s deťmi

na rodinnú púť do Malej Viesky:

 

9.30 odchod osobnými autami

(10 km) alebo vlakom do Kostolian nad Hornádom

9:45 zraz pri ihrisku v Kostoľanoch nad Hornádom

10:00 pešia púť (2 km chodník) do pútnického kostola v Malej Vieske

11:00 sv. omša v pútnickom kostole v Malej Vieske (možnosť prísť autom až ku kostolu)

12:00 rodinný piknik z vlastných zásob (môžete si zobrať deky, karimatky na sedenie vonku)

13:00 zábavné aktivitky pre deti na stanovištiach okolo kostola

14:00 guláš, opekačka

15:00 Korunka k Božiemu milosrdenstvu a požehnanie

16:00 kostoľanská zmrzlina alebo návšteva farskej minizoo

 

Príďte vo výročný deň vzniku našej farnosti na spoločnú púť rodín k Panne Márii! 


DEŇ FARSKEJ RODINY


Vo štvrtok 5. júla 
na sviatok sv. Cyrila a Metoda
pozývame všetky rodiny,
veľkých a malých 
spoločne prežiť 
Deň farskej rodiny.
Stretneme sa na ulici pred kostolom
popoludní o 15:00 pri spoločnej modlitbe
Korunky k Božiemu milosrdenstvu,
po ktorej otvoríme zábavný program.
Čaká nás skákací hrad, maľovanie na tvár,
kreatívne a súťažné stanovištia pre rodinné tímy,
stolný tenis, lukostreľba,
infostánok o Anke Kolesárovej, 
penové nebíčko od hasičského zboru,
guľáš, pivo, kofola.


LETNÝ TÁBOR PRE DETI


V spolupráci s OZ Deti - Mládež - Rodina 

organizujeme Letný detský tábor 

12. - 17. augusta 2018 

v Doškoľovacom stredisku vo Vyšných Ružbachoch.

Prihlášky si môžete vyzdvihnúť v sakristii.


Púť rodín do Malej Viesky

Bulletin 18.-24.jún

© 2014 SVRODINA.sk.All rights reserved..created by Alandesign