Farské oznamy 

Sväté omše: JÚL - AUGUST:

pondelok - sobota:      6:30 a 18:00

NEDEĽA: 7:00, 8:00, 9:30 a 18:00

Úradné hodiny:      pondelok - piatok: 18:45 - 19:30 

                                          (v pracovných dňoch)

Sviatosť zmierenia: vo všedné dni polhodinu pred sv. omšou

6:00-6:30 a 17:30-18:00 

 

Adorácia je každú stredu od 18:30 do 20:00

Pri ukončení poklony o 20:00 prednesieme vaše vďaky a prosby, 

ktoré počas týždňa napíšete a vložíte do košíka vedľa svätostánku.

19.7. celodenná adorácia 7:00 - 18:00

4.8. fatimská pobožnosť o 6:30

5.8. prvonedeľná pobožnosť o 17:30

stretnutie ružencového bratstva o 16:30

Záujemcovia o účasť na slávnosti blahorečenia Anny Kolesárovej nech sa prihlásia zapísaním sa do zoznamu vzadu pri knihách najneskôr do 15. júla.

Tí, ktorí ste ochotní prijať do domácností na ubytovanie hostí, ktorí prídu do Košíc na blahorečenie a tí, ktorí ste ochotní pomôcť ako dobrovoľníci a usporiadatelia akcie, prihláste sa podľa pokynov uvedených v bulletine.

FARSKÝ BULLETIN S PROGRAMOM NA JÚL A AUGUST NÁJDETE PRI KAŽDOM VÝCHODE Z KOSTOLA.

LETNÝ TÁBOR PRE DETI


V spolupráci s OZ Deti - Mládež - Rodina 

organizujeme Letný detský tábor 

12. - 17. augusta 2018 

v Doškoľovacom stredisku vo Vyšných Ružbachoch.

Prihlášky si môžete vyzdvihnúť v sakristii.


DEŇ FARSKEJ RODINY

Púť rodín do Malej Viesky

© 2014 SVRODINA.sk.All rights reserved..created by Alandesign