Sväté omše vo farnosti

 

Pondelok

630

1800

Utorok

630

1800

Streda

630

14.45  Euch. adorácia

1800

Štvrtok

630

1630

1800

Piatok

630

1800

Sobota

630

**700

1800

Nedeľa

700

800

***930

1100

1800

 

*Kaplnka Ducha Svätého na Gymnáziu sv. Edity Steinovej, Charkovská 1, Košice

** Prvá sobota v mesiaci – Fatimská pobožnosť + sv. omša

*** Sv. omša pre rodičov s deťmi

 

Kancelária Farského úradu 

- každý pracovný deň od 1500 do 1700    

      *Okrem prikázaných sviatkov v pracovných dňoch. 
          

   

© 2014 SVRODINA.sk.All rights reserved..created by Alandesign