Farské oznamy 

Sväté omše:

pondelok - piatok: 6:30, 15:00, 18:00

sobota: 6:30, 18:00

NEDEĽA: 7:00, 8:00, 9:30, 11:00, 18:00


Úradné hodiny (v pracovných dňoch) 

pondelok - piatok: 16:00 - 17:00

Sviatosť zmierenia

pondelok - sobota: polhodinu pred každou sv. omšou 

 

Adorácia je v stredu od 15:30 do 17:30 

Detské večeradielko je v pondelok 5.11. o 16:30.

Spoločné večeradlo je vo štvrtok 15.11. o 15:45.

V nedeľu 18.11. budeme pri sv. omšiach požehnávať chleby, ktoré prinesiete do kostola na pamiatku sv. Alžbety, patrónky mesta.

23.11. vás pozývame na púť do Ružencovej záhrady v Ludzmierzi spojenú s návštevou Nowego Targu.

25.11. vás pozývame na kráľovský obed. Ponukové menu si vyzdvihnete v nedeľu v kostole. Prihlasovanie je do 21.11.

Každú stredu vás po večernej omši pozývame na biblický večer v PC.

Každý štvrtok večer o 18:00 pozývame rodičov spolu s deťmi na sv. omšu za účasti detí.

Každý piatok večer o 18:00 pozývame mladých na sv. omšu za účasti mladých, po ktorej nasledujte stretnutie mladých v pastoračnom centre.

Rodiny, ktoré sú ochotné prijať raz mesačne do domácnosti putovnú kaplnku (obraz) Panny Márie, nech sa zapíšu v sakristii.

V prvú novembrovú nedeľu nás navštívili pátri minoriti z Poľska, aby nám predstavili nových blahoslavených františkánov – minoritov Michala a Zbigniewa, ktorí pôsobili ako misionári v Peru, kde ich členovia teroristickej organizácie Svetlý chodník uniesli a popravili. Ich príbeh a svedectvo môžete spoznať bližšie prostredníctvom kníh, ktoré sú vám k dispozícii vzadu v kostole.


Prihláška BIRMOVKA

Prihláška PRVÉ SV. PRIJÍMANIE

MANŽELSKÉ VEČERY október/november

© 2014 SVRODINA.sk.All rights reserved..created by Alandesign