Adresa:

Rímskokatolícka Cirkev
Farnosť Svätej Rodiny
Ul. Svätej rodiny 1565/1
040 22 Košice

tel. 055/ 799 42 57 - kancelária farského úradu
e-mail: kancelaria@svrodina.sk
IČO: 319 85 661
DIČ: 20 20 793 753

Svoje milodary môžete zasielať na účet v SLSP:
5034785574/0900
IBAN: SK06 0900 0000 0050 3478 5574
BIC: GIBASKBX
Všetkým dobrodincom vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!Cirkevné školy vo farnosti:

Cirkevná materská škola sv. Bernadety
Krosnianska 6
040 22 Košice
tel. 055/698 63 09
e-mail: ms.svbernadety@gmail.com
web: www.mssvbernadety.edupage.org


Gymnázium sv. Edity Steinovej
Charkovská 1
040 22 Košice
tel. 055/799 48 75
e-mail: gymes@zoznam.sk
web: https://gymes.edupage.org
© 2014 SVRODINA.sk.All rights reserved..created by Alandesign