Farské oznamy 

Sväté omše:

pondelok - piatok: 6:30, 15:00, 18:00

sobota: 6:30, 18:00

NEDEĽA: 7:00, 8:00, 9:30, 11:00, 18:00

Úradné hodiny (v pracovných dňoch) 

pondelok - piatok: 16:00 - 17:00

                                          

Sviatosť zmierenia: 

vo všedné dni polhodinu pred sv. omšou

(pred 1.piatkom od 17:00)

 

Adorácia je každú stredu od 15:30 do 17:30


Každú stredu vás po večernej omši pozývame na biblický večer v PC.

Každý štvrtok večer o 18:00 pozývame rodičov spolu s deťmi na sv. omšu za účasti detí.

Každý piatok večer o 18:00 pozývame mladých na sv. omšu za účasti mladých, po ktorej nasledujte stretnutie mladých v pastoračnom centre.

21.10. je misijná nedeľa. Po sv. omšiach je zbierka na misie.

V nedeľu 28.10. je mesačná zbierka na investičné výdaje farnosti. PBZ za Vašu starostlivosť o Boží dom. 

Rodiny, ktoré sú ochotné prijať raz mesačne do domácnosti putovnú kaplnku (obraz) Panny Márie, nech sa zapíšu v sakristii.


© 2014 SVRODINA.sk.All rights reserved..created by Alandesign