Farské oznamy 

Sväté omše: pondelok - piatok: 6:30, 15:00, 18:00 

sobota: 6:30, 18:00

nedeľa:  7:00, 8:00, 9:30, 11:00, 18:00

   Popolcová streda: 6:30, 8:00, 15:00, 16:30, 18:00

Úradné hodiny: pondelok - piatok: 16:00 - 17:00 

(v pracovných dňoch)

Sviatosť zmierenia: polhodinu pred každou sv. omšou 

(v prvopiatkovom týždni už hodinu pred večernou sv. omšou)

Adorácia je každú stredu od 15:30 do 17.30

1.3. vo štvrtok pred prvým piatkom od 20:00 do 21:00

Sv. Otec František nás vyzýva prežiť 23. február ako deň pôstu a modlitby za Kongo, Južný Sudán a pokoj vo svete. 


Ruženec sa predmodlieva 3. ružaO pomoc pri upratovaní v piatok prosíme sk. č. 7.

Od prvej pôstnej nedele začíname vo farnosti večerný kurz pre manželov s názvom Manželstvo na dobrej ceste. Prosíme vás o modlitbové sprevádzanie účastníkov kurzu.

V utorok po večernej sv. omši vás pozývame na nácvik chrámového zboru

Pozývame celé rodiny i jednotlivcov zapojiť sa do pôstnej biblickej súťaže - nájdete ju každú pôstnu nedeľu vo farskom infoliste.

Na druhú pôstnu nedeľu 25.2. je zbierka na kostol zameraná na zabezpečenie vzduchotechniky v kostole. PBZ za vašu štedrosť a starostlivosť o Boží dom.

Streda, piatok a sobota sú jarné kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň. Ich obsahom je príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnym. Omšový formulár za odpustenie hriechov bude v stredu a v piatok za dar lásky.

Od 2. marca vás pozývame každý piatok na sériu prednášok na tému Psychológia odpustenia a zmierenia v pastoračnom centre. 


Každú stredu vás po večernej sv. omši pozývame na BIBLICKÝ VEČER venovaný Markovmu evanjeliu.

Biblické večery streda 18:45

7.2.

Kritizovaný Mesiáš   Mk 3,7-6,6a

21.2.

Nepochopený Mesiáš   Mk 6,6b-8,26

21.2.

Ukrižovaný Mesiáš   Mk 8,27-9,1

28.2.

Premenená bezmocnosť   Mk 9,2-13










KRÍŽOVÉ CESTY


Piatok 17:15

Nedeľa 15:00

16.2.

lektori

18.2.

manželia

23.2.

birmovanci (PON, STR)

25.2.

FPR, FER

2.3

BBSJ

4.3.

RB

9.3.

matky (MM)

11.3.

1. prijímajúce deti

16.3.

pernikári

18.3

otcovia

23.3.

birmovanci (PIA)

25.3.

mládež







SEDEM PONDELKOV  SV. JOZEFA


Slávenie pobožnosti je v pondelky pri večerných omšiach  o 18:00

 

Dátum

Bolesti sv. Jozefa

Radosti sv. Jozefa

5.2.

Jozefa úvaha 

opustiť Máriu

Zvestovanie 

Ježišovho počatia

12.2.

Ježišovo narodenie 

v chudobe

Narodenie Spasiteľa

19.2.

Obetovanie Pána

Najsvätejšie meno 

Ježiš

26.2.

© 2014 SVRODINA.sk.All rights reserved..created by Alandesign