Farské oznamy 


Sväté omše: pondelok - piatok: 6:30, 15:00, 18:00 

sobota: 6:30, 18:00

nedeľa: 7:00, 8:00, 9:30, 11:00, 18:00 

Úradné hodiny: pondelok - piatok: 16:00 - 17:00 

(v pracovných dňoch)

Sviatosť zmierenia: polhodinu pred každou sv. omšou 

(okrem nedieľ)

v prvopiatkovom týždni už hodinu pred večernou sv. omšou

Adorácia je každú stredu od 15:30 do 17.30

                vo štvrtok pred prvým piatkom od 20:00 do 21:00


Počas týždňa vás pozývame 

vyskúšať si spracovanie perníkového cesta, 

pečenie, zdobenie, či balenie furčianskych medovníkov. 

Každý deň po rannej sv. omši až do večernej

kedykoľvek počas dopoludnia, či popoludnia, 

vás radi privítame v pastoračnom centre, 

mužov i ženy, chlapcov i dievčatá. 

Ďakujeme za túto pomoc venovanú kostolu a pastoračnému centru.

V nedeľu 19.11. a 3.12. pozývame rodiny na rodinné stretko – začne sa rodinným ružencom o 16.00 v pastoračnom centre a po ňom pokračuje programom pre deti v PC a stretnutím manželov na fare.


V utorok po večernej sv. omši zapisujeme úmysly na sv. omše na december.


V stredu od 15:30 je eucharistická poklona, ktorá sa ukončí moderovanou adoráciu o 17:30.


V piatok 24.11. v našom kostole otvoríme výstavu Životný príbeh sv. Maximiliána Kolbe pri večernej sv. omši, ktorú bude sláviť národný asistent Rytierstva Nepoškvrnenej. 

Zároveň budete mať možnosť zapísať sa aj VY i vaše deti do Rytierstva Nepoškvrnenej.V sobotu 25.11 a 9.11. o 13:30 pozývame na stretnutie miništrantov a chlapcov, ktorí by chceli miništrovať. 


V sobotu 25.11. a 9.11. o 15:00 pozývame deti ZŠ na spoločné stretko v PC


V Nedeľu Krista Kráľa je zbierka na investičné výdaje kostola. PBZ za vašu starostlivosť o Boží dom.


V Nedeľu Krista Kráľa 26.11. o 12:15 vás pozývame na rodinný obed v PC. Prihlasovacie lístky nájdete vedľa sakristie.


26. 11. o 15:00 bude v našom kostole divadelné prestavenie SVETLO FATIMY.


ADVENTNÁ KVAPKA KRVI sa uskutoční v našom pastoračnom centre 8.12. od 7:30 do 11:30. Príďte darovať zo svojho srdca nádej na zdravie a lepší život tým, ktorí sú v núdzi.


Každý štvrtok o 18:00 je sv. omša za účasti detí z celej farnosti. 

Tieto sv. omše nie sú určené len pre prvoprijímajúce deti, 

ale pre všetky deti vo farnosti

Prosíme rodičov, aby pomohli deťom správne si zorganizovať čas.


HORA SANCTA: 

V predvečer prvého piatku vás pozývame na večernú adoráciu

 - vo štvrtok 30.11. od 20:00 do 21:00 

budeme sláviť Svätú hodinu s Ježišom v Eucharistii 

v duchu pozvania Najsv. Ježišovho Srdca 

adresovanom sv. Margite Márii Alacoque. 

Svätá hodina je čas na poklonu, odprosenie, chválu 

v tichej i spoločnej modlitbe.


Každý piatok pozývame mladých o 17:00 na nácvik zboru, 

o 18:00 na sv. omšu a po nej na mládežnícke stretko v PC.

 

 Fatimská pobožnosť na prvú sobotu začína ráno o 6:30.


Pobožnosť na prvú nedeľu v mesiaci: 

16:45 ruženec a po ňom o 17:30 odprosujúca pobožnosť 

a zasvätenie Najsv. Srdcu Ježišovmu


Ruženec sa predmodlieva 5. ruža. 


O pomoc pri upratovaní kostola v piatok večer prosíme skupinu č. 1.


© 2014 SVRODINA.sk.All rights reserved..created by Alandesign