Farské oznamy 

Sväté omše: JÚL - AUGUST:

pondelok - sobota:      6:30 a 18:00

NEDEĽA: 7:00, 8:00, 9:30 a 18:00


Úradné hodiny:      pondelok - piatok: 18:45 - 19:30 

                                          (v pracovných dňoch)

Sviatosť zmierenia: vo všedné dni polhodinu pred sv. omšou

6:00-6:30 a 17:30-18:00 

(pred 1.piatkom od 17:00)

 

Adorácia je každú stredu od 18:30 do 20:00

Pri ukončení poklony o 20:00 prednesieme vaše vďaky a prosby, 

ktoré počas týždňa napíšete a vložíte do košíka vedľa svätostánku.

1.9. fatimská pobožnosť o 17:00

2.9. prvonedeľná pobožnosť o 17:30

stretnutie ružencového bratstva o 16:30

© 2014 SVRODINA.sk.All rights reserved..created by Alandesign