Farské oznamy 


·      sväté omše: pondelok - piatok: 6:30, 15:00 a 18:00 

sobota: 6:30 a 18:00

nedeľa: 7:00, 8:00, 9:30, 11:00 a 18:00 

·      úradné hodiny: pondelok - piatok: 16:00 - 17:00

·      sviatosť zmierenia vysluhujeme vo všedné dni polhodinu pred sv. omšou

·      adorácia je každú stredu od 15:30 do večernej sv. omše

·      pobožnosť na prvú nedeľu: 16:45 ruženec a 17:30 odprosujúca pobožnosť a zasvätenie NSJ


Ruženec sa predmodlieva 6. ruža. 


Od 23.9. do 1.10. sa pri večerných sv. omšiach modlíme novénu k sv. Terézii z Lisieux. Jej relikviu si budete môcť uctiť po sv. omšiach v nedeľu 1.10. 


V utorok od 15:30 do 16:30 pozývame deti a mladých do pastoračného centra na stolný tenis.


Každý piatok po večernej sv. omši pozývame mladých na mládežnícke stretko v našom pastoračnom centre. Príďte sa spoločne rozprávať i zabaviť.


Mladí, ktorí uvažujú o prijatí sviatosti manželstva, sa môžu prihlásiť v kancelárii do konca septembra.


Mladí, ktorí by nám vo farnosti radi vypomáhali ako animátori na stretkách pre deti, pozývame na spoločné stretnutie v piatok po večernej sv. omši v pastoračnom centre.


O pomoc pri upratovaní kostola v piatok po večernej sv. omši prosíme skupinu č. 3PBZ.


V nedeľu 1.10. vás pozývame do Obišoviec na zasvätenie Košickej arcidiecézy Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie pri sv. omši o 10:30 hod. Záujemcovia o pešiu púť sa môžu zapísať v sakristii. Odchod od kostola je ráno o 5:00 hod.


V  nedeľu 1. 10. organizujú sestry vincentky zbierku BOJ PROTI HLADU na zmiernenie chudoby v krajinách: Haiti, Honduras, Ukrajina, Rusko, Albánsko a Slovensko. Zbierku môžete podporiť  kúpou medovníkového srdiečka. PBZ.


V októbri pred nedeľnou sv. omšou pre rodiny s malými deťmi bude spievaný desiatok ruženca o 9:25. Pozývame rodiny spolu s deťmi počas októbra 5 minút skôr do kostola. 


V pondelok 2.10na sviatok Anjelov stráždov vás pozývame na detské večeradielko o 16:30 v kostole.


HORA SANCTA: 

V predvečer prvého piatku vás pozývame prežiť spoločný večer milosrdenstva - vo štvrtok 5.10. od 20:00 do 21:00 - budeme sláviť Svätú hodinu s Ježišom v Eucharistii v duchu pozvania Najsv. Ježišovho Srdca, ktoré adresoval sv. Margite Márii Alacoque. Svätá hodina je čas na spoločnú poklonu, odprosenie, chválu, tichú i spoločnú modlitbu a sviatostné pokánie.


V piatok 6.10. pozývame mladých do pastoračného centra na prípravu mládežníckej sv. omše:

o 16:00 všetkým mladých, ktorí ovládajú hru na akýkoľvek hudobný nástroj,

o 17:00 všetkých mladých na nácvik spevov - pozvite i svojich kamarátov.


Večeradlo s fatimskou pobožnosťou na prvú sobotu nebude v našom kostole, ale v dominikánskom kostole pri príležitosti našej farskej ružencovej púte.


V sobotu 7.10. na sviatok Ružencovej Panny Márie vás pozývame na farskú púťv pútnickom kostole otcov dominikánov v Košiciach s možnosťou získania úplných odpustkov.

Program farskej púte: 

15:00   privítanie pútnikov z farnosti FURČA v dominikánskom kostole
15:05   ruženec Božieho milosrdenstva
15:20   prednáška pátrov dominikánov o modlitbe ruženca
16:00   moderovaná adorácia
16:35   fatimská pobožnosť s ružencom svetla
17:30   pútnická sv. omša
18:45   mariánsky sviečkový sprievod a slávnostný ruženec
20:00   agapé vo Veritase 


V piatok 13. októbra vás pozývame na púť do Baziliky Narodenia Panny Márie vo Vranove nad Topľou a na pútnický program v Kostole Fatimskej Panny Márie v Čemernom. Prihlásiť sa môžete zapísaním sa do zoznamu pútnikov v kostole vedľa sakristie. Odchod autobusu je o 14:00 od kostola.


V piatok 20. októbra vás pozývame na púť do Ružencovej záhrady vo Vyšnej Šebastovej. Prihlásť sa môžete zapísaním sa do zoznamu pútnikov v kostole vedľa sakristie. Odchod autobusu je o 14:00 od kostola. 


Rodičom detí 1. stupňa zákl. škôl odporúčame do pozornosti časopis Rebrík, ktorý nájdete vzadu pri nástenkách. 


Prihlášky na prípravu k 1. sv. prijímaniu pre deti od 3. ročníka nájdete v sakristii na tejto webstránke v rubrike Užitočné. Vyplnené ich treba odovzdať vo farskej kancelárii do 25.9. Prvé stretnutie detí a ich rodičov bude 5.10. na sv. omši o 18:00, po ktorej bude informačné stretnutie pre rodičov a rozdelenie detí do skupín.


Študenti stredných škôl sa môžu do 25.9. prihlásiť vo farkskej kancelárii na prípravu na birmovanie (prihlášku nájdete aj v rubrike Užitočné). Príprava začína úvodným stretnutím 6.10. po večernej sv. omši v pastoračnom centre. Pred sv. omšou vás pozývame na spoveď a nácvik omšových spevov v pastoračnom centre.


Dospelí, ktorí ešte neprijali krst, sv. prijímanie alebo birmovanie, sa môžu prihlásiť v sakristii alebo v kancelárii do konca septembra.


Každú stredu sa v pastoračnom centre koná kurz MANŽELSKÉ VEČERY. Prosíme vás o sprevádzanie manželov vašou modlitbou. 

Tí, ktorí by ste radi podporili toto podujatie akýmkoľvek spôsobom (upiecť zákusok na manželský večer alebo pomôcť s prípravou miestnosti) prihláste sa v sakristii. PBZ.

© 2014 SVRODINA.sk.All rights reserved..created by Alandesign