Category: Info

Farské oznamy – 2. pôstny týždeň

KRÍŽOVÉ CESTY – sú v piatok o 17:15 a v nedeľu o 15:00 – rozpis predmodlievajúcich skupín je zverejnený v bulletine PRVONEDEĽNÁ POBOŽNOSŤ – bude hneď po krížovej ceste a po nej...

Farské oznamy – 1. pôstny týždeň

SPOVEDANIE – sviatosť zmierenia vysluhujeme polhodinu pred každou sv. omšou, na prvý štvrtok aj večer o 20:00 a na prvý piatok od 17:00 HORA SANCTA – vo štvrtok...

Farské oznamy 20.-26. február

ZBIERKA NA KOSTOL – v nedeľu 19.2. je pravidelná zbierka na kostolné potreby – podporiť ju môžete milodarom v kostole alebo na účet farnosti – PBZ za vašu...

Farské oznamy 13.-19. február

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA – je denne v pondelok až piatok od 15:30 do 18:00 (vo štvrtok do 17:00) MODLITBOVÉ VEČERADLO – je v pondelok 13.2. o 17:00 SVETIELKO – v utorok...

Farské oznamy 6.-12. február

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA – je denne v pondelok až piatok od 15:30 do 18:00, vo štvrtok iba do 17:00 HROMNIČNÉ SVIECE – vedľa sakristie sú ešte v ponuke hromničné...

Farské oznamy 30.1. – 5.2.

SPOVEDANIE – sviatosť zmierenia môžete prijať počas celého týždňa polhodinu pred každou sv. omšou, vo štvrtok aj večer o 20:00 a na prvý piatok od 17:00 EUCHARISTICKÁ...

Farské oznamy 23.-29. január

SV. OMŠE – v nedele slávime o 6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 18:00 a v pracovných dňoch o 6:30, 15:00 a 18:00 SPOVEDANIE – sviatosť zmierenia môžete prijať počas celého týždňa polhodinu pred každou...

Farské oznamy 16.-22. január

SV. OMŠE – slávime v nedeľu o 6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 18:00 a v pracovných dňoch o 6:30, 15:00 a 18:00 SPOVEDANIE – sviatosť zmierenia je možné prijať počas celého týždňa...

Farské oznamy 9.-15. január

POŽEHNÁVANIE BYTOV – prihlásiť sa môžete v sakristii, kňazi vás môžu navštíviť v nedeľu 8. januára popoludní EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA – je denne v pondelok až piatok od 15:30 do...