Category: Info

Farské oznamy – Nový rok 2023

ÚPLNÉ ODPUSTKY – môžeme získať za obvyklých podmienok za účasť na novoročnom vzývaní Ducha Svätého POŽEHNANÉ VÍNO – na sviatok sv. apoštola Jána sme požehnali novoročné...

Farské oznamy – Vianoce 2022

SV. OMŠE – 26.12. na sviatok sv. Štefana sú ako v nedeľu – 6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 18:00 JASLIČKOVÁ SLÁVNOSŤ A POŽEHNANIE DETÍ – bude 25.12. o 17:00...

Farské oznamy – 3. adventný týždeň

SPOVEDANIE V ADVENTE – sviatosť zmierenia vysluhujeme ráno po rorátnej sv. omši a polhodinu pred popoludňajšou a večernou sv. omšou SPOVEDANIE PRED VIANOCAMI:  17.12. sobota         16:00 –...

Farské oznamy 2. adventný týždeň

ADVENTNÉ KILO – 4.12. na Druhú adventnú nedeľu sa koná potravinová zbierka pre mamky s deťmi v krízovom centre na našom sídlisku, ďakujeme všetkým, ktorí sa ich rozhodli...

Farské oznamy – 1. adventný týždeň

VOĽBA ČLENOV FARSKEJ RADY – v túto nedeľu 27.11. je voľba členov do farskej ekonomickej rady a do farskej pastoračnej rady – každý farník môže navrhnúť svojich...

Farské oznamy 20.-27. november

ZBIERKY – v nedeľu 20.11. na slávnosť nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme, je zbierka na investičné výdaje a potreby kostola – Pán Boh...

Farské oznamy 13.-20. november

SVIATOK PATRÓNKY MESTA – v nedeľu 13.11. o 10:30 je odpustová slávnosť v Dóme sv. Alžbety MODLITBOVÉ VEČERADLO – je v nedeľu 13.11. o 17:00 ZBIERKY – v nedeľu 13.11. je dobročinná...

Farské oznamy 7.-13. november

PRVÁ NEDEĽA – spoločná modlitba ruženca spojená s výmenou ružencových tajomstiev je o 1645 a o 17:30 je zasväcujúca pobožnosť k Božskému Srdcu SVIATOSŤ ZMIERENIA – vysluhujeme polhodinu...

Pamätajme na zosnulých

SV. OMŠE 1.11. Slávnosť všetkých svätých 630,  800,  930,  1100,  1800 2.11. Spomienka na zosnulých 630,  1500,  1630,  1800 SPOVEDANIE Sviatosť zmierenia možno prijať vo všedných...