Category: Info

Liturgický program počas Vianoc

Sväté omše – 1 os. na 15 m2 v režime OP – očkovaní a prekonavší covid-19: 24.12. Štedrý deň 1500, 1600, 2100, 2200, 2300, 2400 25.12. Narodenie Pána...

Farské oznamy – 1. adventný týždeň

LORETÁNSKA NOVÉNA – od 1. decembra sa budeme pri sv. omšiach modliť novénu k Loretánskej Panne Márii, aby sme sa pripravili na udalosť vytvorenia duchovného puta medzi...

BOHOSLUŽOBNÝ PROGRAM POČAS LOCKDOWNU

Od 25.11.2021 platí zákaz verejného slávenia bohoslužieb. Omšové úmysly prijaté na daný deň budú slúžené pri svätej omši vysielanej prostredníctvom YouTube:  nedeľa 8:30  pondelok – sobota 18:00...

Farské oznamy 22.-28. november

4. decembra o 21:00 počas modlitby posvätného ruženca v Bazilike Svätého Domu v Lorete loretánsky arcibiskup Mons. Fabio Dal Cin ohlási pozdrav a oznam o vytvorení duchovného puta Rímskokatolíckej farnosti Svätej...

Farské oznamy 15.-21. november 2021

SVIATOSŤ ZMIERENIA – polhodinu pred každou sv. omšou (pondelok – sobota) EUCHARISTICKÁ POKLONA – vo všedné dni (pondelok – piatok) od 15:30 do večernej omše ODPUSTKY PRE ZOSNULÝCH...

Farské oznamy 8.-14. november

SVIATOSŤ ZMIERENIA – polhodinu pred každou sv. omšou (pondelok – sobota) EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA – vo všedné dni (pondelok – piatok) od 15:30 do večernej omše ODPUSTKY PRE ZOSNULÝCH...

Farské oznamy 1.-7. novenber

SV. OMŠE – (Z = režim ZÁKLAD, O = režim OČKOVANÍ + DETI): 1.11. slávnosť Všetkých svätých: 6:30/Z – 7:30/O – 8:30/Z – 9:45/O – 11:00/Z...

Farské oznamy 25.-31. október

SPOVEDANIE – pred sviatkom Všetkých svätých vás pozývame k sviatosti zmierenia, aby sme od 1. do 8. novembra mohli vyprosovať úplné odpustky pre zosnulých – spovedáme polhodinu...

Farské oznamy 18.-24. október 2021

ÚČASŤ NA SV. OMŠIACH: každý účastník je povinný mať respirátor pred príchodom na bohoslužbu si už doma pripravte prezenčný lístok s uvedením mena, priezviska a tel. kontaktu, ktorý...