Category: Info

Popolcová streda

Popolcová streda je deň prísneho pôstu a zdržiavania sa mäsitého pokrmu, ktoré sa v tento deň nemôže nahradiť iným skutkom pokánia. Pôst znamená iba raz do...

Celodenná adorácia

V piatok 19. júla od 7:00 do 18:00 bude v našom kostole výročná farská poklona najsvätejšej Oltárnej sviatosti. Pozývame vás zotrvať pri Pánovi v Eucharistii, okúsiť...