Category: Pozvánka

Farské oznamy 20.-26. február

ZBIERKA NA KOSTOL – v nedeľu 19.2. je pravidelná zbierka na kostolné potreby – podporiť ju môžete milodarom v kostole alebo na účet farnosti – PBZ za vašu...

Farské oznamy 13.-19. február

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA – je denne v pondelok až piatok od 15:30 do 18:00 (vo štvrtok do 17:00) MODLITBOVÉ VEČERADLO – je v pondelok 13.2. o 17:00 SVETIELKO – v utorok...

Sviatok Svätej Rodiny 30.12.2022

Dnes, na sviatok Svätej Rodiny, Vás srdečne pozývame na odpustovú slávnosť v našom farskom kostole. Otvoríme ju vianočným koncertom o 16:30 a po hudobnom a speváckom...

Deň venovaný ženám 2.12.

Pozývame vás na prednášku spojenú s diskusiou a výmenou skúseností na tému Advent, Vianoce a ako prežiť tento čas a nezblázniť sa. v piatok 12. decembra...