Category: Pozvánka

Deň venovaný ženám 23.9.

Pozývame vás na prednášku spojenú s diskusiou a výmenou skúseností na tému IDENTITA ŽENY – ŽENA V 21. STOROČÍ v piatok 23. septembra 2022 od 9:00...

ZASVÄTENIE FARNOSTI BOŽSKÉMU SRDCU

V týchto dňoch si pripomíname 30. výročie vzniku našej farnosti, ktorú zriadil 1.7.1992 košický diecézny biskup Mons. Alojz Tkáč a zasvätil ju Svätej Rodine Ježiša, Márie...

PROGRAM VEĽKONOČNÉHO TROJDNIA

„Ježiš vedel, že nadišla jeho hodina… A pretože miloval svojich, čo boli na svete, miloval ich do krajnosti.“ (Jn 13, 1) Drahí bratia a sestry, milá...

Pomoc utečencom

Ďakujeme všetkým, ktorí ste podporili humanitárnu pomoc pre utečencov z Ukrajiny. Všetky prijaté potraviny a hygienické potreby sme už odovzdali Územnému spolku Slovenského Červeného kríža v...

VÝROČNÁ FARSKÁ POKLONA

19. júl je pre náš kostol dňom výročnej farskej poklony. Nasvätejšia oltárna sviatosť je vystavená na adoráciu počas celého dňa od rannej svätej omše až do...

Májová ružencová reťaz

Pápež František nás pozýva spojiť sa pri modlitbe ruženca za skončenie pandémie. Každý deň o 18:00 budú májové ružencové modlitby prenášané z jednej z 30 vybraných mariánskych...

Deviatnik k sv. Jozefovi

Od 10. do 18. marca vás v tomto mimoriadnom Roku sv. Jozefa pozývame k Novéne pred slávnosťou sv. Jozefa, ženícha Preblahoslavenej Panny Márie: v živom vysielaní...

Pozvanie k modlitbe za onkologicky choré deti

Drahí bratia a sestry, v našom živote sú rôzne situácie a udalosti, v ktorých ťažšie vnímame Božiu blízkosť a priazeň. Túžime si posilniť našu skúsenosť Pánovej blízkosti, pretože s ním vieme...