FARSKÉ OZNAMY 11.-17. november

  • V pondelok 11.11. vás pozývame na farskú púť do Dómu sv. Alžbety. Púť sa začne o 17:45 modlitbou novény k sv. Alžbete a pokračuje sv. omšou o 18:00. Našou púťou sa chceme duchovne pripraviť na vyhlásenie sv. Alžbety za patrónku mesta Košice v nedeľu 17.11. o 10:30 pri odpustovej omši.
  • V stredu o 9:30 pozývame rodičov – zvlášť mamky na materskej dovolenke – spolu s detičkami do pastoračného centra na pravidelné stretnutia s názvom SVETIELKO. Téma stredajšieho stretnutia je: Ako zvládať hnev u detí.
  • V stredu 13.11. je od 15:30 eucharistická poklona a v rámci nej bude o 17:00 mariánske večeradlo.
  • Vo štvrtok je o 17:00 katechéza pre rodičov a pre prvoprijímajúce deti zo ZŠ Krosnianska 2.
  • V sobotu o 9:30 pozývame všetkých miništrantov a chlapcov, ktorí majú záujem o miništrovanie na miništrantské stretko v PC.
  • 24.11. v nedeľu Krista Kráľa vás pozývame na kráľovský obed farskej rodiny v PC – vzadu vedľa sakristie si môžete zobrať ponukový lístok a vyplnený ho vrátiť do 21.11.

You may also like...