FARSKÉ OZNAMY 16.-21. december

V túto nedeľu je zbierka na investičné výdaje kostola a farnosti, posledná v tomto kalendárnom roku. Svoj milodar môžete vložiť do pokladníc s nápisom Vyhlásená zbierka pri východe z kostola alebo bankovým prevodom na číslo účtu, ktoré nájdete na našej webovej stránke a v bulletine. PBZ všetkým za vašu starostlivosť o Boží dom.

V nedeľu o 14:00 pozývame všetky deti na nácvik Jasličkovej pobožnosti, ktorú pripravujeme na Narodenie Pána 25.12.

V stredu o 9:30 pozývame rodičov spolu s deťmi do pastoračného centra na pravidelné stretnutia s názvom SVETIELKO.

V stredu je od 15:30 eucharistická poklona. V rámci nej pozývame všetkých otcov o 17:00 na  spoločné modlitby otcov pred sviatostným Pánom.

Vo štvrtok o 18:00 je sv. omša za účasti detí a pred ňou   o 17:00 katechéza pre prvoprijímajúce deti zo Krosnianska 4.

V piatok dopoludnia budeme spovedať chorých. Môžete ich prihlásiť v sakristii.

V sobotu 21.12. bude v našom kostole predvianočné spovedanie: dopoludnia od 9:00 do 12:00 a popoludní od 13:30 do 15:00. Využite prítomnosť viacerých kňazov.

Modlitbu ruženca v nasledujúcom týždni povedie 2. ruža a upratovanie kostola v sobotu po spovedaní 5. skupina. PBZ za vašu službu pre farské spoločenstvo.

Už teraz vás pozývame na farský ples 25. januára a 26. januára na fašiangovú veselicu, ktoré bude doprevádzať hudobná skupina Akcent. Vstupenky si zakúpite v sakristii.

You may also like...