Farské oznamy 16.-23. máj

SV. OMŠE

  • PONDELOK – ŠTVRTOK 6:30, 15:00, 18:00
  • PIATOK 6:30, 15:00, 16:30 (zmena času večernej sv. omše je z dôvodu prípravy na birmovanie)
  • SOBOTA 6:3018:00
  • NEDEĽA 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:3018:00

SV. PRIJÍMANIE V NEDEĽU – tí, ktorí budú sledovať nedeľnú sv. omšu prostredníctvom živého vysielania, môžu pristúpiť k sv. prijímaniu po dopoludňajších nedeľných sv. omšiach o 12:30 h.

ŽIVÉ VYSIELANIE bohoslužieb prostredníctvom YouTube je každý deň na kanáli Farnosť Svätej Rodiny Košice.

SPOVEDANIE – spovedáme denne polhodinu pred každou sv. omšou (okrem nedele). V piatok dajte prednosť rodinám birmovancov.

TURÍČNA NOVÉNA – každý večer sa pri májovej pobožnosti modlíme novénu k Duchu Svätému. Obetujeme ju za našich birmovancov, ktorým v sobotu o 10:30 o. arcibiskup udelí sviatosť birmovania.

PREDMODLIEVANIE RUŽENCA – 3. ruža

Streda, piatok a sobota sú letné kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň. Ich obsahom sú prosby za jednotu kresťanov a za duchovné povolania. Pripojme sa i doma pri rodinnej májovej pobožnosti k modlitbám na tento úmysel.

Ponúkame vám mariánske sviece na rodinnú májovú pobožnosť.

V stredu je pri večernej omši pobožnosť k sv. Jozefovi a po sv. omši katechéza a adorácia.

Eucharistická poklona v nedeľu popoludní sa začne o 15:00 a bude ukončená o 17:30 eucharistickým požehnaním a májovou pobožnosťou. Dnes je svetový deň modlitieb za Cirkev v Číne, pozývame vás k modlitbe za Čínu a za prenasledovaných kresťanov.

Dnes je svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov, ktoré môžete podporiť v zbierke na katolícke masmédiá. Na budúcu nedeľu – na slávnosť Zoslania Ducha Svätého – bude zbierka na kostol. PBZ za vašu starostlivosť o Boží dom.

Share

You may also like...