Farské oznamy 23.-29. október

SVIATOSŤ ZMIERENIA – spovedáme polhodinu pred každou sv. omšou, už teraz vás pozývame pripraviť sa sviatostným zmierením na vyprosovanie novembrových odpustkov pre duše zosnulých

EUCHARISTICKÁ POKLONA je v pracovné dni po popoludňajšej sv. omši do večernej sv. omše a vo štvrtok do 17:00

SVETIELKO – v utorok o 9:30 pozývame mamky spolu s deťmi na spoločné stretnutie v katechetickej miestnosti

SV. OMŠE ZA ÚČASTI DETÍ – vo štvrtok pozývame rodičov spolu s deťmi na slávenie sv. omše za účasti detí o 18:00

KATECHÉZA PRE PRVOPRIJÍMAJÚCE DETI – vo štvrtok o 17:00 sa stretneme v pastoračnom centre s prvoprijímajúcimi deťmi zo ZŠ Postupimská a zo škôl mimo sídliska – použite vchod z dolnej ulice

RODINNÝ ZBOR – každú nedeľu o 8:30 pozývame rodiny spolu s deťmi na nácvik omšových spevov, ktorými budeme doprevádzať rodinnú sv. omšu o 9:30

ZBIERKA NA MISIE – 22.10. sa koná zbierka na misie, konkrétne pre diecézy v africkom Benine, podporiť ju môžete milodarom do pokladničiek s nápisom Vyhlásená zbierka

MISIJNÝ KOLÁČ – 22.10. slávime misijnú nedeľu, naše rodiny pripravili pre vás misijné koláče, pozývame vás ponúknuť sa nimi a príspevkom za ochutnávku pomôcť misiám – tento rok podporíme opustené deti v Kongu

MISIJNÝ RUŽENEC – v nedeľu o 10:30 sa stretávame s deťmi a ich rodinami na misijnom ruženci v pastoračnom centre, každú nedeľu počas októbra obetujeme za jeden svetadiel, po ruženci sa stretneme pri rodinnej káve – na budúcu nedeľu sa modlíme za Ameriku, preto príďte v červenej farbe

FARSKÁ PÚŤ – v sobotu 28.10. pozývame deti, mládež, rodiny i jednotlivcov na púť do pohraničných miest v Poľsku – Tylicz a Krynica, kde navštívime pútnický kostol s ružencovou záhradou, v cene 30 € je zahrnutá autobusová doprava, obed, zubačka a bobová dráha; autobus odchádza v sobotu ráno o 7:30 spred kostola, upozorňujeme, že je potrebné mať so sebou občiansky preukaz alebo cestovný pas

ZBIERKA – na budúcu nedeľu 29.10. sa koná zbierka na pomoc farnostiam postihnutým zemetrasením – podporiť ju môžete milodarmi do pokladničiek s nápisom Vyhlásená zbierka (zbierka na kostol plánovaná na tento deň sa posúva o týždeň neskôr)

Share

You may also like...