Farské oznamy 26.7.-2.8.

  • V nedeľu 26. júla je mesačná zbierka na investičné výdaje kostola. Podporiť ju môžete milodarom do kostolných pokladničiek pri vstupe do kostola alebo prevodom na účet farnosti IBAN: SK06 0900 0000 0050 3478 5574. Pán nech odmení vašu starostlivosť o Boží dom.
  • Modlitbu ruženca povedie 4. ruža a upratovanie kostola 4. skupina. Vďaka za vašu službu farskému spoločenstvu.
  • Spovedáme polhodinu pred každou sv. omšou.
  • Ak by ste mali záujem o odslúženie sv. omší počas leta aj mimo nášho kostola, môžete nám ich nahlásiť vo farskej kancelárii.
  • Adorácia je v stredu po večernej sv. omši do 20:00 hod.
  • Fatimská pobožnosť na prvú sobotu 1. augusta bude ráno o 6:30, pri tejto sv. omši môžete podporiť príspevok farnosti na vonkajšie ozvučenie pútnického areálu v Obišovciach.
  • Stretnutie členov Ružencového bratstva s výmenou ružencových tajomstiev bude na prvú nedeľu 2. augusta o 16:45 a o 17:30 prvonedeľná pobožnosť k Najsv. Srdcu Ježišovmu.

You may also like...