FARSKÉ OZNAMY 7.-13. október 2019

  • Na prvú nedeľu je o 17:30 pobožnosť k Najsv. Srdcu Ježišovmu. Pred ňou je o 16:45 stretnutie ružencového bratstva a spoločná modlitba ruženca.
  • V stredu popoludní od 15:30 bude eucharistická adorácia do večernej sv. omše.
  • Každú stredu po večernej sv. omši pozývame všetkých, ktorí radi chválite Boha spevom alebo hrou na hudobný nástroj na stretnutie v pastoračnom centre spojené s nácvikom piesní na liturgické slávnosti. Nácviky budú každú stredu – pozvite aj svojich blízkych a priateľov.
  • Zároveň prosíme všetkých, ktorí by ste radi asistovali pri nedeľných omšiach spevom žalmov, prednesom čítaní alebo inou liturgickou službou, aby ste sa nám ohlásili v sakristii.
  • Každý štvrtok o 18:00 je sv. omša za účasti detí a pred ňou o 17:30 pozývame deti na nácvik omšových piesní.
  • Pravidelné stretnutia detí, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie sú vo štvrtok o 17:00 v pastoračnom centre. Použite vchod z dolnej ulice. V nasledujúcom týždni prídu žiaci z Krosnianskej 2.
  • Spoločnú modlitbu ruženca v nasledujúcom týždni povedie 8. ruža. Informácie o októbrovej pobožnosti nájdete v bulletine.
  • V sobotu 12.10. pozývame všetkých ochotných mužov i ženy na veľké jesenné upratovanie kostola a jeho okolia. PBZ za vašu službu farskému spoločenstvu.

You may also like...

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *