FARSKÉ OZNAMY 9.-15. december

 • V pondelok 9. decembra je prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie – sv. omše budú o 6:00, 8:00, 15:00, 16:30, 18:00.
 • V pondelok 9. decembra dopoludnia od 7:00 do 11:00 vás pozývame na ADVENTNÚ KVAPKU KRVI v našom pastoračnom centre. Ako Ježiš svojím príchodom na svet priniesol ľuďom nádej na nový život, aj my môžeme darovaním krvi priniesť nádej na život tým, ktorých život závisí aj od nášho rozhodnutia. Povzbuďte a pozvite aj svojich blízkych.
 • Modlitbu ruženca v nasledujúcom týždni povedie 1. ruža a upratovanie kostola 4. skupina. PBZ za vašu službu pre farské spoločenstvo.
 • Každé ráno o 6:00 slávime rorátne sv. omše za svetla sviec, prineste si so sebou lampáše. V sobotu po rorátach vás pozývame na agapé v pastoračnom centre.
 • V stredu o 9:30 pozývame rodičov spolu s deťmi do pastoračného centra na pravidelné stretnutia s názvom SVETIELKO. Program nájdete na nástenke.
 • Vo štvrtok 12. decembra je spomienka na Guadalupskú Pannu Máriu a pri sv. omši o 15:00 bude požehnanie mamičiek pred pôrodom.
 • Streda, piatok a sobota budúceho týždňa sú zimné kántrové dni. Ich obsahom je duchovná obnova rodín. Záväzný je jeden deň.
 • Vo štvrtok o 18:00 je sv. omša za účasti detí a pred ňou je o 17:00 katechéza pre prvoprijímajúce deti zo Krosnianska 2.
 • V piatok 13. decembra Gymnázium sv. Edity pozýva všetkých záujemcov o štúdium na Deň otvorených dverí. Program nájdete na výveske.
 • Kúpou vianočných perníčkov napomôžete k dobudovaniu ďalších častí pastoračného centra. Cena je len symbolická, veľkosť vášho milodaru nie je určená.
 • Rodičom dávame do pozornosti ponuku bavlnených obliečok pre deti s kresťanským motívom v zvýhodnenej cene – pre dospelých sú v ponuke obliečky na vankúš – nájdete ich vedľa sakristie. Ich kúpou podporujete ďalšie kresťanské aktivity.
 • Na budúcu nedeľu je zbierka na investičné výdaje kostola a farnosti, posledná v tomto kalendárnom roku. Svoj milodar môžete vložiť: do pokladníc s nápisom vyhlásená zbierka pri východe z kostola alebo bankovým prevodom na číslo účtu, ktoré nájdete na našej webovej stránke a v bulletine. PBZ všetkým za vašu starostlivosť o Boží dom.
 • V nedeľu popoludní o 14:00 pozývame všetky deti na nácvik Jasličkovej pobožnosti.
 • Ďakujeme všetkým, ktorí ste dnes prispeli potravinovou pomocou do zbierky Adventné kilo na pomoc rodinám v núdzi. Okrem nej im môžete pomôcť podporením aktivít združenia Dobré srdce, ktorého členovia sa k vám prihovoria v závere sv. omše.

You may also like...