Farské oznamy na piaty veľkonočný týždeň

Májové pobožnosti počas celého mája sú každý deň o 18:00 pred večernou sv. omšou.

Predmodlievanie ruženca povedie 4. ruža.

Upratovanie kostola má na starosti 1. skupina.

Eucharistická poklona je v stredu od 15:30 do 17:30.

V nedeľu 26. mája je mesačná zbierka na kostol. PBZ za vašu starostlivosť o Boží dom. Vďaka vašim milodarom sme mohli v uplynulých dňoch zrealizovať v kostole výmenu svietidiel a elektrické ovládanie okien.

V nedeľu 26. mája vás pozývame na celokošický deň rodiny, ktorý sa začne o 15:00 v katedrále sv. omšou s o. arcibiskupom a po nej bude pokračovať programom pre rodiny na Hlavnej ulici.

Všetkých, ktorí majú radi spev a hru na hudobný nástroj, pozývame v stredu a v piatok po večernej omši na nácvik zboru v rámci veľkonočnej prípravy na farské Turíce.

You may also like...