Farské oznamy – tretí veľkonočný týždeň

  1. Májové pobožnosti počas celého mája sú vždy pred večernou sv. omšou o 18:00.
  2. Predmodlievanie ruženca v nasledujúcom týždni má na starosti 2. ruža a upratovanie kostola skupina č. 8 –PBZ.
  3. V pondelok sa začína Týždeň modlitieb za duchovné povolania. Pozývame vás pripojiť sa k tomuto úmyslu Cirkvi. Pobožnosti za duchovné povolania budú popoludní pri Korunke k Božiemu milosrdenstvu a večer pri májových pobožnostiach. Kto sa v tomto týždni zúčastní na pobožnosti za duchovné povolania, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. 
  4. V pondelok o 16:30 pozývame rodičov spolu s deťmi na detské večeradielko.
  5. Nácviky pre prvoprijímajúce deti budú v stredu a v sobotu – o 9:00 (pre ZŠ Krosnianska 2, Krosnianska 4, Postupimská) o 10:30 (pre ZŠ Fábryho, Fullu a iné).
  6. V stredu 8. mája nebude popoludní sv. omša a adorácia bude pred večernou sv. omšou o 17:00 spojená s ružencom za duchovné povolania. Pri večernej sv. omši v stredu budeme sláviť krst dospelých katechumenov.
  7. Budúca nedeľa je Nedeľou Dobrého Pastiera a v tento deň sa vo všetkých kostoloch koná zbierka na kňazský seminár. Program dňa otvorených dverí v kňazskom seminári nájdete na nástenkách.
  8. Všetkých, ktorí máte radi spev alebo hru na hudobných nástrojoch, bez ohľadu na vek pozývame v stredu po večernej sv. omši na nácvik zboru v rámci veľkonočnej prípravy na farské Turíce.

You may also like...

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *