Nedeľný pozdrav pred vstupom do VEĽKÉHO TÝŽDŇA

Drahí bratia a sestry!

Stojíme pred bránou Veľkého týždňa, ktorý budeme prežívať mimoriadnym spôsobom. Nepochybujem, že Pán nám na tento čas pripravil i mimoriadne milosti. Liturgický priestor nášho kostola sa rozšíril do každého bytu, kde môžete sledovať bohoslužby z nášho kostola prostredníctvom YouTube. Pozývam vás prihlásiť sa na odber kanála Farnosť Svätej Rodiny Košice.

https://www.youtube.com/channel/UChOJBrhyD9CC1Po9CCT-Jig

Pomôžte v tom i svojim blízkym a známym. Nenechajme sa pomýliť, že sme teraz od seba vzdialení. Tento čas nás nemôže oddeliť. Tak ako sa kostolný priestor priblížil k vám do vašich izieb, aj my všetci sme pozvaní k duchovnej blízkosti a zjednoteniu sa cez modlitbu.

V živom vysielaní môžete sledovať obrady Kvetnej nedele, ktoré budeme sláviť o 8:30 s o. arcibiskupom. O 15:00 bude krížová cesta a prvonedeľná pobožnosť k Božskému Srdcu. Vo Veľkom týždni budú vysielané všetky obrady v časoch uvedených v rubrike Živé vysielanie.

Túto Veľkú noc budeme sláviť ináč, ako doteraz. Pripodobníme sa Izraelitom, ktorí ju prežívali v rodinách a v rodinnom kruhu jedli veľkonočného baránka. Aj keď sme ako kňazi prinútení okolnosťami sláviť Kristovu obetu bez vašej fyzickej prítomnosti v kostole, budeme ju obetovať za vás a veľkonočného Baránka budeme prijímať v mene vás všetkých, s ktorými tvoríme farskú rodinu.

Na hlbšie prežitie veľkonočných sviatkov vám odporúčame príručku na slávenie rodinnej liturgie:

Predsieň farského kostola je otvorená každý deň od 10:00 do 17:00 na súkromnú modlitbu. Dôležité oznamy a informácie nájdete v aprílovom bulletine, ktorý je na webovej stránke a v tlačenej podobe v kostole.

Drahí bratia a sestry, prvú veľkonočnú nedeľu prežili Ježišovi učeníci za zatvorenými dverami zo strachu. Naše veľkonočné večeradlá však nezostanú zatvorené zo strachu, ale z lásky. Preto vám vyprosujem, aby nám milosť týchto dní otvorila naše srdcia pre Pána i pre seba navzájom viac ako kedykoľvek predtým.

Buďte požehnaní!

V modlitbe a túžbe, aby nás veľkonočný Baránok spojil a posvätil,

Váš duchovný otec Aurel

You may also like...