svrodina.sk

FARSKÉ OZNAMY 20.-26. január 2020

Dnes je zbierka na arcidiecézne centrá pre mládež. Svoje milodary na tento účel môžete vložiť do pokladníc s nápisom vyhlásená zbierka pri východe z kostola. Na budúcu nedeľu...

FARSKÉ OZNAMY 13.-19. január 2020

Modlitbu ruženca v nasledujúcom týždni povedie 6. ruža a upratovanie kostola  1. skupina. V sobotu 18.1. o 12:00 odchádza spred kostola autobus na púť do Vysokej a Pavloviec nad Uhom.  V rámci...

FARSKÉ OZNAMY 6. – 12. január 2020

Modlitbu ruženca vedie 5. ruža a upratovanie kostola  8. skupina. V pondelok 6.1. je prikázaný sviatok Zjavenia Pána – sv. omše budú v nedeľných časoch. Pri sv. omšiach...

PRÍPRAVA NA MANŽELSTVO

Snúbencov, ktorí plánujú v novom kalendárnom roku uzavrieť sviatostné manželstvo, pozývame, aby nás navštívili vo farskej kancelárii alebo nás kontaktovali na e-mailovej adrese farnosti: kancelaria@svrodina.sk. Kurz prípravy...

POŽEHNANIE BYTOV

V období sviatku Zjavenia Pána je zvykom požehnávať domy. Záujemcovia o požehnanie bytu sa môžu prihlásiť v sakristii. Požehnávať byty budeme v nedeľu 5. januára a...

PÚŤ DO POĽSKA

Termín púte: 7. – 10. máj 2020 Program púte: Tylicz, Czestochowa, Licheń Stary, Gidle Cena púte: 155 € V cene: 3x ubytovanie, 3x raňajky, 3x obedovečera, doprava,...

PÚŤ DO RODISKA BL. ANNY

18. januára vás pozývame na pútnickú sobotu ku cti bl. Anny Kolesárovej do Pavloviec nad Uhom. Autobus odchádza spred kostola o 12:00. PROGRAM: 15:00 hodina milosrdenstva 16:00...

FARSKÉ OZNAMY 1.-6. január 2020

Na Nový rok budú sv. omše ako v nedeľu. Za účasť na speve hymnu k Duchu Svätému môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Vo štvrtok o 20:00...