Púť do Krakowa s Rádiom Lumen

Rádio Lumen aj tento rok organizuje púť na toto miesto milostí. Hlavným celebrantom a kazateľom bude generálny riaditeľ rádia o. Juraj Spuchľák. Hudobným hosťom bude Monika Kandráčová. 

Mottom púte: Priateľstvo s Kristom a hlboký vzťah k Cirkvi – cesta k slobode bez hriechu.

Púť sa uskutoční v sobotu 4.5. 2019. Prihlásiť sa môžete v kostole vedľa sakristie.

Program púte:

09:00 Slávnostné otvorenie púte

09:45 Modlitba posvätného ruženca za duchovné povolania

10:30 Svätá omša s eucharistickou adoráciou

12:30 Obedná prestávka

13:00 Hudobné vystúpenie Moniky Kandráčovej

14:00 Prednáška rehoľných sestier z Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva

14:30 Aj v roku 2019 sme Vašimi spoločníkmi

14:50 Príprava na Hodinu Milosrdenstva

15:30 Poďakovanie, požehnanie devocionálií

You may also like...