Veľkonočné trojdnie v Kostole Sv. Rodiny

18.4. ZELENÝ ŠTVRTOK

18:00 omša na pamiatku Pánovej večere

19.4. VEĽKÝ PIATOK

15:00 slávenie utrpenia a smrti Pána

18:00 krížová cesta od misijného kríža ku krížu v lesoparku

20.4. BIELA SOBOTA

7:30 ranné chvály pri Božom hrobe

15:00 požehnanie veľkonočných pokrmov

19:00 vešpery a ukončenie poklony pri Božom hrobe

19:30 veľkonočná vigília (odporúčame priniesť si sviece)

21.4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

6:00 požehnanie veľkonočných pokrmov

7.00, 8:00, 9:30, 11:00, 18:00 omše na slávnosť Pánovho zmŕtvychvstania

You may also like...