Informácie


Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti so šírením sa vírusových ochorení je kostol zatvorený. Prosíme vás o pochopenie a modlitbu doma.

Sv. omše sa od 10. do 23. marca 2020 nemôžu konať verejne. V Kostole Svätej Rodiny slúžia kňazi našej farnosti sv. omše v uvedených dňoch súkromne, t.j. za zatvorenými dverami kostola, bez účasti verejnosti a obetujú ich v dané dni na prijaté úmysly, ktoré boli zverejnené vo farskom bulletine. Neúčasť na bohoslužbe nás v tomto prípade nezaväzuje pod ťažkým hriechom. Pozývame vás k sledovaniu priamych prenosov sv. omší (vysielacie časy nájdete na našej webovej stránke). Rádio Lumen bude z nášho kostola vysielať v priamom prenose sv. omše slávené našimi o. biskupmi v nedeľu 15.3., pondelok 16.3. a piatok 20.3. o 18:00.

Farská kancelária je zatvorená. Prosíme, aby ste jej návštevu využívali len na nevyhnutné prípady. Na vybavenie svojich žiadostí nás kontaktujte e-mailom na kancelaria@svrodina.sk alebo v úradných hodinách telefonicky na č. 055/7994257. Na vybavenie neodkladných záležitostí (napr. pohreb) sme k dispozícii v pracovné dni od 16:00 do 17:00 – ohláste sa zvonením na zvonček s nápisom KANCELÁRIA. Vstup do kancelárie je povolený len s ochranným rúškom.

O spoveď môžete v prípade potreby požiadať od 16:00 do 17:00 alebo na základe individuálnej dohody s kňazom. Povinnosťou je mať ochranné rúško.

V týchto dňoch, keď sa nemôžeme zúčastniť na sv. omši a prijímať Pána v Eucharistii, objavme jeho prítomnosť v Božom slove a slávme v domácnostiach rodinnú liturgiu čítaním Božieho slova a modlitbou liturgie hodín. Denné čítania nájdete na www.lc.kbs.sk a texty liturgie hodín na www.breviar.sk

Modlitba je v tomto čase obzvlášť potrebná a užitočná. Preto vyzývame všetkých našich veriacich, aby sa počas celého obdobia týchto prísnych opatrení, zjednotili v modlitbe ruženca každý večer o 20:00, najlepšie s celou svojou rodinou vo svojich príbytkoch. Ruženec sa modlime v spoločnom úmysle za čo najrýchlejšie zastavenie šírenia nákazy, za vyliečenie chorých a za Božiu pomoc pre lekárov i zdravotnícky personál. V tejto súvislosti vrelo odporúčame modlitbu k Panne Márii Obišovskej, ktorú nájdete na našej webovej stránke. Pobožnosti krížovej cesty si vykonávajme individuálne. V tomto období hoci aj každý deň.

V tomto období sme ukrátení o možnosť prijímať živého Ježiša Krista v Eucharistii, no nech nás toto mimoriadne prísne pôstne obdobie ešte viac posilní v predsavzatí a túžbe po častom prijímaní Božieho Tela a Krvi v čase, keď k tomu budeme mať všetky možnosti. Je Pôst – Kristus bol na púšti 40 dní bez pokrmu – veriaci zostanú 14 dní bez slávenia, avšak možno práve to niekomu pomôže, aby si uvedomil aký vzácny a dôležitý je pokrm Eucharistie, aké nenahraditeľné je jej spoločné slávenie. Neraz, až keď čosi nemáme, prídeme na to, aké je to dôležité. Využime túto príležitosť, hoci nechcenú, aby nás ešte viac priviedla k Bohu. Premýšľajme o dare Eucharistie, otestujme si vlastné srdce a pýtajme sa samých seba nakoľko si vážime Božie dary a milosti, ktoré sú nám ponúkané v každej sv. omši. Zrevidujme svoj vzťah k nedeli ako dňu Pána a nanovo ho potom vyzdvihnime pravidelnou účasťou na bohoslužbách. Nech sa nanovo potvrdí výrok prvých kresťanov: Sine Domenica non possumus! – Bez nedele, bez sv. omše a hlavne bez Eucharistie nemôžeme jestvovať!

Pomáhajme si navzájom, aby sme toto ťažké obdobie zvládli a upevnili sa vo viere. Cirkev vo svete i na Slovensku v minulosti prežila rôzne ťažkosti i utrpenia, ktoré ju nakoniec posilnili. Povzbudzujme sa slovami žalmu, že s Božou pomocou i „hradby preskočíme“ (Ž 18, 30).

Ako duchovní pastieri stojíme pri ľuďoch a zdieľame ich starosti i nádeje. Ako občania sa snažíme o spoločné dobro aj v zodpovednom uskutočňovaní nariadení občianskych autorít. Prežívajme tento čas zjednotení v modlitbe, aby ste nevyhnutné pastoračné obmedzenia prežívali ako obetu Bohu, ktorý nás nikdy nenecháva samých.

Otcovia biskupi nám žehnajú a aj my, kňazi tejto farnosti, sa k nim pripájame v modlitbe za všetkých veriacich, za uzdravenie chorých a osobitne za odvrátenie šírenia nákazy.

Mária, uzdravenie chorých, oroduj za nás!