Birmovanie

Sviatosť birmovania

Prečo prijať sviatosť birmovania?

Je to predovšetkým sviatosť, ktorá dopĺňa krst, sviatosť, pri ktorej sa prijíma Duch Svätý – tretia božská osoba – s jeho darmi, ktoré z pokrsteného majú urobiť dospelého pre Krista. Spolu s krstom a Eucharistiou tvorí jeden celok „sviatostí uvádzania do kresťanského života“. Prijatie sviatosti birmovania je potrebné na zavŕšenie krstnej milosti, spája nás s Cirkvou a obohacuje nás osobitnou silou Ducha Svätého.

Príprava k sviatosti birmovania?

Cieľ prípravy nespočíva iba v intelektuálnom zvládnutí predložených tém či otázok, ale v prehĺbení úprimného vzťahu s Bohom.

Ako sa pripraviť na prijatie sviatosti birmovania v našej farnosti?

  1. Prihlásiť sa slobodne a dobrovoľne na bezprostrednú prípravu v rámci farskej katechézy.
  2. Navštevovať náboženskú výchovu počas štúdia na ZŠ a SŠ.
  3. Pravidelne sa zúčastňovať sv. omší v nedeľu a v prikázaný sviatok.
  4. Prehĺbovať osobný vzťah k Bohu a k Cirkvi vo svojej farnosti sviatostným životom. (sviatosť zmierenia – prvé piatky, sväté prijímanie).
  5. Raz v týždni absolvovať stretnutie  na farských katechézach.

Povzbudzujeme, aby sa na prípravu prihlásili aj tí, ktorí z rôznych príčin doposiaľ neprijali sviatosť „Birmovania“  a už sú dospelí. Odhoďte predsudky a prihláste sa. Vaša príprava bude prispôsobená vašim možnostiam, tak pre pracujúcich, ako aj pre inak zaneprázdnených. Nebojte sa prijať DUCHA SVÄTÉHO, ktorý Vám pomôže žiť aktívnejšie svoju vieru.

Birmovný rodič

Birmovným rodičom môže byť krstný rodič alebo niekto iný, kto je dospelý a je už pobirmovaný. Žije usporiadaným kresťanským životom natoľko, že je pre birmovanca vzorom a je ochotný pomôcť v duchovných otázkach a na ceste života viery.