Omše

ČAS SLÁVENIA SV. OMŠÍ:

NEDEĽA 630, 800, 930, 1100 a 1800

PONDELOK – PIATOK 630, 1500, 1800

SOBOTA 630 a 1800

15.9. SLÁVNOSŤ SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE 630, 800, 930, 1100 a 1800

MARIÁNSKE VEČERADLO – je na prvú sobotu o 6:30 a 13. deň v mesiaci o 17:00 (na prvú septembrovú sobotu sa koná celodiecézne večeradlo, preto je farské večeradlo v našom kostole o 17:00)

SVIATOSŤ ZMIERENIA

  • denne PONDELOK – SOBOTA polhodina pred každou sv. omšou
  • vo štvrtok pred prvým piatkom o 20:00
  • na prvý piatok o 17:00

EUCHARISTICKÁ POKLONA:

  • denne PONDELOK – PIATOK po popoludňajšej sv. omši až do večernej sv. omše (15:45 -17:45)
  • vo štvrtok pred prvým piatkom o 20:00
  • celodenná farská poklona je 19. júla a 25. septembra (7:00 – 18:00)
  • v mesiacoch júl a august – každý štvrtok po večernej sv. omši do 20:00

KANCELÁRIA:

Úradné hodiny sú v pracovných dňoch od 16:00 do 17:00 hod. (v mesiacoch júl a august od 18:45 do 19:30). V úradných záležitostiach a so žiadosťou o duchovnú službu nás môžete kontaktovať i telefonicky alebo e-mailom:

telefón:            +421 55 799 42 57

e-mail:               kancelaria@svrodina.sk

Pán Boh zaplať všetkým dobrodincom za každú formu pomoci a finančnú podporu. Podporiť chod farnosti a prispieť milodarom na réžiu kostola môžete na bankovom účte:

IBAN: SK06 0900 0000 0050 3478 5574