Omše

ČAS SV. OMŠÍ V JÚLI A AUGUSTE:

PONDELOK – SOBOTA: 6:30 – 18:00
NEDEĽA: 7:008:009:30 – 18:00

Vstupujte hlavným vchodom s ochranným rúškom.
Pred vstupom vykonajte dezinfekciu rúk.
Miesta na sedenie obsadzujte od stredu lavíc.
Sv. prijímanie sa prednostne udeľuje na ruku.

MOŽNOSŤ SPOVEDE:
K spovedi môžete pristúpiť počas pracovných dní polhodinu pred každou sv. omšou.

Chod kostola môžete podporiť bankovým prevodom na účet farnosti IBAN: SK06 0900 0000 0050 3478 5574 alebo milodarom do pokladničiek pri návšteve kostola.

Farská kancelária je otvorená v pracovných dňoch po sv. omši.

Sväté omše v Kostole Svätej Rodiny (september – jún):

PONDELOK – PIATOK: 6:30 (v Advente 6:00), 15:00 a 18:00

SOBOTA: 6:30 (v Advente 6:00) a 18:00

NEDEĽA: 7:00, 8:00, 9:30, 11:00 a 18:00

Úmysly na sv. omše sa zapisujú vo farskej kancelárii.

ADORÁCIA

  • každú stredu: 15:30 – 18:00
  • štvrtok pred prvým piatkom v mesiaci: 20:00 – 21:00
  • prvá nedeľa v mesiaci: 17:30
  • fašiangová nedeľa 15:00 – 18:00
  • pondelok a utorok pred Popolcovou stredou 7:00 – 18:00
  • celodenná adorácia 19. júla a 25. septembra: 7:00 – 18:00

SPOVEDANIE

  • polhodinu pred každou sv. omšou (okrem nedele)
  • v prvopiatkovom týždni je večerné spovedanie od 17:00
  • štvrtok pred prvým piatkom: 20:00 – 21:00

ÚRADNÉ HODINY

pracovné dni:  16:00 – 17:00 (okrem prikázaných sviatkov)

Na sledovanie osobitných slávností sa prihláste na odber kanála Farnosť Svätej Rodiny Košice v službe YouTube:

https://www.youtube.com/channel/UChOJBrhyD9CC1Po9CCT-Jig