Omše

ČAS SLÁVENIA SV. OMŠÍ:

14. september – sviatok Povýšenia sv. Kríža: 6:30 – 7:30 – 8:30

15. september – sviatok Sedembolestnej Panny Márie: 6:30 – 7:30 – 8:30 – 18:00

NEDEĽA: 6:30 – 7:30 – 8:30 – 9:45 – 11:00 – 18:00

PONDELOK – PIATOK: 6:30 – 15:00 18:00

SOBOTA: 6:30 a 18:00

Každý účastník bohoslužby je povinný mať respirátor a pri príchode vloží do určenej schránky lístok s uvedením mena, priezviska, telefónneho alebo e-mailového kontaktu, dátumu a času navštívenej bohoslužby.

Úmysly sv. omší sú zverejnené v bulletine.

KANCELÁRIA:

Úradné hodiny sú v pracovných dňoch (okrem 14.9.) od 16:00 do 17:00. V úradných záležitostiach a so žiadosťou o duchovnú službu nás môžete kontaktovať i telefonicky alebo e-mailom:

telefón:            +421 55 799 42 57

e-mail:               kancelaria@svrodina.sk

Pán Boh zaplať všetkým dobrodincom za každú formu pomoci a finančnú podporu. Podporiť chod farnosti a prispieť milodarom na réžiu kostola môžete na bankovom účte:

IBAN: SK06 0900 0000 0050 3478 5574