Omše

ČAS SLÁVENIA SV. OMŠÍ

PONDELOK – PIATOK 630, 1500, 1800
SOBOTA 630 a 1800
NEDEĽA 630, 800, 930, 1100 a 1800
3.6. VÝROČIE POSVIACKY KOSTOLA 630, 1500, 1800
7.6. NAJSV. SRDCE JEŽIŠOVO 630, 1500, 1800

SVIATOSŤ ZMIERENIA

  • denne PONDELOK – SOBOTA polhodina pred každou sv. omšou
  • vo štvrtok pred prvým piatkom o 2000
  • na prvý piatok o 1700

EUCHARISTICKÁ POKLONA

  • každý pracovný deň po popoludňajšej sv. omši až do večernej sv. omše (1545-1745)
  • vo štvrtok pred prvým piatkom o 2000
  • poklona Zelený štvrtok – Getsemany 1930– 2030
  • poklona pri Božom hrobe je nepretržitá od veľkopiatkových obradov do sobotných vešpier
  • v mesiacoch júl a august: každý štvrtok po večernej sv. omši do 2000
  • celodenná farská poklona je 19. júla a 25. septembra (700-1800)
  • 31. decembra od 2300 s eucharistickým požehnaním na prelome rokov

MARIÁNSKE VEČERADLO – je každú prvú sobotu v mesiaci o 630 a každý 13. deň v mesiaci o 1700 

KRÍŽOVÁ CESTA
Piatky v Pôstnom období 1715
Nedele počas Pôstneho obdobia 1500
Veľký piatok 1830 od kríža pred kostolom ku krížu v lesoparku

KANCELÁRIA

Úradné hodiny sú v pracovných dňoch od 1600 do 1700 hod. (v mesiacoch júl a august od 1845 do 1930). V úradných záležitostiach a so žiadosťou o duchovnú službu nás môžete kontaktovať i telefonicky alebo e-mailom:

telefón:            +421 55 799 42 57

e-mail:               kancelaria@svrodina.sk

Pán Boh zaplať všetkým dobrodincom za každú formu pomoci a finančnú podporu. Podporiť chod farnosti a prispieť milodarom na réžiu kostola môžete na bankovom účte:

IBAN: SK06 0900 0000 0050 3478 5574