Omše

ČAS SLÁVENIA SV. OMŠÍ:

NEDEĽA 630, 800, 930, 1100, 1800

PONDELOK – PIATOK 630, 1500, 1800

SOBOTA 630, 1800

SV. OMŠE POČAS VIANOČNÝCH SVIATKOV:

24.12. Štedrý deň 1600, 2200, 2400

25.12. Narodenie Pána 630,  800,  930,  1100,  1800

26.12. Sviatok sv. Štefana 630,  800,  930,  1100,  1800

30.12. Odpust Svätej Rodiny 630,  1500,  1800

31.12.  Te Deum 630,  1500

1.1. Nový rok – Slávnosť Bohorodičky Panny Márie 630,  800,  930,  1100,  1800

6.1. Zjavenie Pána 630,  800,  930,  1100,  1800

MARIÁNSKE VEČERADLO – je na prvú sobotu o 6.30 a na 13. deň v mesiaci o 17:00 

SVIATOSŤ ZMIERENIA

  • vo všedné dni polhodinu pred popoludňajšou a večernou sv. omšou
  • po rorátnej sv. omši
  • od 17. do 22. decembra: 16:00 – 18:00

EUCHARISTICKÁ POKLONA:

Koncoročná poklona 31.12. od 23:00 do polnoci.

Počas roka:

PONDELOK – PIATOK: 15:45 – 17:45 (štvrtok do 17:00)

celodenná farská poklona: 19. júla a 25. septembra 7:00 – 18:00

KANCELÁRIA:

Úradné hodiny sú v pracovných dňoch od 16:00 do 17:00. V úradných záležitostiach a so žiadosťou o duchovnú službu nás môžete kontaktovať i telefonicky alebo e-mailom:

telefón:            +421 55 799 42 57

e-mail:               kancelaria@svrodina.sk

Pán Boh zaplať všetkým dobrodincom za každú formu pomoci a finančnú podporu. Podporiť chod farnosti a prispieť milodarom na réžiu kostola môžete na bankovom účte:

IBAN: SK06 0900 0000 0050 3478 5574