Omše

Sv. omše v Kostole Svätej Rodiny:

1.11. Všetkých svätých – prikázaný sviatok: 7:00, 8:00, 9:30, 11:00 a 18:00

2.11. spomienka na verných zosnulých: 7:00, 8:00, 9:30, 11:00 a 18:00

PONDELOK – PIATOK: 6:30, 15:00 a 18:00

SOBOTA: 6:30 a 18:00

NEDEĽA: 7:00, 8:00, 9:30, 11:00 a 18:00

Úmysly na sv. omše sa zapisujú vo farskej kancelárii.

ADORÁCIA

  • každú stredu: 15:30 – 18:00
  • štvrtok 31.10. pred prvým piatkom v mesiaci: 20:00 – 21:00
  • prvá nedeľa v mesiaci: 17:30
  • celodenná adorácia 19. júla a 25. septembra: 7:00 – 18:00

SPOVEDANIE

  • polhodinu pred každou sv. omšou (okrem nedele)
  • v prvopiatkovom týždni je večerné spovedanie od 17:00
  • štvrtok 31.10.: 20:00 – 21:00

ÚRADNÉ HODINY

pracovné dni:  16:00 – 17:00