Omše

Sväté omše v Kostole Svätej Rodiny:

PONDELOK – PIATOK: 6:30 (v Advente 6:00), 15:00 a 18:00

SOBOTA: 6:30 (v Advente 6:00) a 18:00

NEDEĽA: 7:00, 8:00, 9:30, 11:00 a 18:00

Od 10. do 23. marca 2020 je sv. omša bez účasti ľudu o 8:00 a kostol je zatvorený.

Úmysly na sv. omše sa zapisujú vo farskej kancelárii.

ADORÁCIA

  • každú stredu: 15:30 – 18:00
  • štvrtok pred prvým piatkom v mesiaci: 20:00 – 21:00
  • prvá nedeľa v mesiaci: 17:30
  • fašiangová nedeľa 15:00 – 18:00
  • pondelok a utorok pred Popolcovou stredou 7:00 – 18:00
  • celodenná adorácia 19. júla a 25. septembra: 7:00 – 18:00

SPOVEDANIE

  • polhodinu pred každou sv. omšou (okrem nedele)
  • v prvopiatkovom týždni je večerné spovedanie od 17:00
  • štvrtok pred prvým piatkom: 20:00 – 21:00

ÚRADNÉ HODINY

pracovné dni:  16:00 – 17:00 (okrem prikázaných sviatkov)