Omše

SV. OMŠE:  pondelok – piatok: 6:30, 15:00, 18:00 sobota:        6:30, 18:00 NEDEĽA: 7:00, 8:009:30, 11:00, 18:00  6.3.POPOLCOVÁ STREDA:6:30,8:00 GymES,15:00, 16:30, 18:00 Popolcová streda je deň prísneho pôstu a zdržiavania sa mäsitých pokrmov. Pôst znamená iba raz do dňa sa dosýta najesť – pričom možno prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa. (Popoludňajšia adorácia, ani biblický večer, v Popolcovú stredu nebude.) ADORÁCIA
  • v pondelok 4.3. od 7:00 do 17.30 (o 16:30 detské večeradielko)
  • v utorok 5.3. od 7:00 do 17:30
KRÍŽOVÉ CESTY (počas Pôstu)
  • v piatok o 17:15
  • v nedeľu o 15:00
SPOVEDANIE
  • polhodinu pred každou sv. omšou (okrem nedele)
  • v prvopiatkovom týždni už hodinu pred večernou omšou
ÚRADNÉ HODINY(v pracovných dňoch) pondelok – piatok:  16:00 – 17:00 Predmodlievanie ruženca má na starosti 1. ruža a upratovanie kostola skupina č. 8 – PBZ. DETSKÉ VEČERADIELKO Rodičov spolu s deťmi pozývame na spoločnú modlitbu ruženca v rámci fašiangovej adorácie v pondelok 4.3. o 16:30 hod. KURZ SNÚBENCOV Všetkých, ktorí uvažujú o prijatí sviatostného manželstva pozývame na predmanželskú prípravu. Prihlásiť sa môžete vo farskej kancelárii osobne alebo emailom. Stretnutia budú tri – vždy v sobotu popoludní od 13:00 do 17:30 v pastoračnom centre. Termíny stretnutí:     9. marec – 23. marec – 6. apríl 2019 ZBIERKA NA CHARITU Na Prvú pôstnu nedeľu je zbierka na charitu. Čo ušetríme stredajším pôstom, môžeme venovať na pomoc núdznym. PôSTNA POLIEVKA V nedeľu 17. marca vás pozývame na Pôstnu polievku v našom pastoračnom centre. Prihlasovacie lístočky nájdete vedľa sakristie. Účasťou na podujatí podporíte rodiny v krízových situáciách. Okrem toho ich môžete podporiť darovaním kila trvanlivých potravín alebo hygienických potrieb – taktiež v nedeľu 17. marca. APOŠTOLÁT PUTOVNÝCH KAPLNIEK Rodiny alebo jednotlivci, ktorí by chceli prijímať do svojich domovov putovnú kaplnku Panny Márie, sa môžu prihlásiť v sakristii. http://schoenstatt-sk.eu/ MANŽELSTVO NA DOBREJ CESTE Manželov, ktorí absolvovali kurz MANŽELSKÉ VEČERY, pozývame na jeho pokračovanie s názvom MANŽELSTVO NA DOBREJ CESTE. Stretnutia manželov budú počas Pôstneho obdobia každú nedeľu o 18:00 v pastoračnom centre (10.III., 17.III., 24.III., 31.III., 7.IV.). Slávenie pobožnosti Sedem pondelkov sv. Jozefa je pri večerných omšiach  o 18:00