Omše

ČAS SLÁVENIA SV. OMŠÍ

10.4. PALMOVÁ NEDEĽA 630, 730, 830, 1000, 1100, 1800

PONDELOK – PIATOK 630, 1500, 1800             

SOBOTA 630, 1800

NEDEĽA 630, 730, 830, 945, 1100, 1800

nedeľnú svätú omšu o 8:30 vysielame prostredníctvom YouTube na kanáli Farnosť Svätej Rodiny Košice

https://www.youtube.com/channel/UChOJBrhyD9CC1Po9CCT-Jig

SVIATOSŤ ZMIERENIA vysluhujeme polhodinu pred svätou omšou každý deň okrem nedele.

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA:

zmierne poklony – nedeľa, pondelok a utorok pred Pôstom (od rannej do večernej svätej omše)

celodenná farská poklona: 19. júl a 25. september (7:00 – 18:00)

KANCELÁRIA:

Úradné hodiny sú v pracovných dňoch od 16:00 do 17:00. V úradných záležitostiach a so žiadosťou o duchovnú službu nás môžete kontaktovať i telefonicky alebo e-mailom:

telefón:            +421 55 799 42 57

e-mail:               kancelaria@svrodina.sk

Pán Boh zaplať všetkým dobrodincom za každú formu pomoci a finančnú podporu. Podporiť chod farnosti a prispieť milodarom na réžiu kostola môžete na bankovom účte:

IBAN: SK06 0900 0000 0050 3478 5574