Omše

SV. OMŠE

pondelok – piatok: 6:30, 15:00, 18:00
sobota: 6:30, 18:00
nedeľa:
7:00 seniori
8:30 Rádio Lumen, YouTube
9:45 rodiny s deťmi
11:00
18:00

Nedeľnú sv. omšu o 8:30 vysielame prostredníctvom YouTube na kanáli Farnosť Svätej Rodiny Košice:

https://www.youtube.com/channel/UChOJBrhyD9CC1Po9CCT-Jig

Otcovia biskupi udelili dišpenz od účasti na nedeľnej sv. omši. Bohoslužobný program nájdete v bulletine:

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA:

  • pondelok – piatok: 15:30 – 17:50

KANCELÁRIA:

Úradné hodiny sú v pracovné dni od 16:00 do 17:00. V úradných záležitostiach a so žiadosťou o duchovnú službu nás kontaktujte v uvedenom čase telefonicky alebo e-mailom:

telefón:            +421 55 799 42 57

e-mail:               kancelaria@svrodina.sk

Pán Boh zaplať všetkým dobrodincom za každú formu pomoci a finančnú podporu. Podporiť chod farnosti a prispieť milodarom na réžiu kostola môžete na bankovom účte:

IBAN: SK06 0900 0000 0050 3478 5574