Omše

Počas obdobia vírusovej pandémie vám ponúkame živé vysielanie sv. omší a pobožností z nášho farského kostola. Prihláste sa na odber kanála Farnosť Svätej Rodiny Košice v službe YouTube:

https://www.youtube.com/channel/UChOJBrhyD9CC1Po9CCT-Jig

ČAS SLÁVENIA SV. OMŠÍ

V týždni budú sv. omše vo zvyčajných časoch.
V sobotu a nedeľu sú časy sv. omší upravené tak, aby ste sa na nich postupne vystriedali. Prosíme vás, aby ste rešpektovali obmedzenie počtu účastníkov.

VŠEDNÉ DNI (pondelok – piatok): 6:30 – 15:00 – 18:00
večerné sv. omše sú spojené s májovou pobožnosťou

21. máj – NANEBOVSTÚPENIE PÁNA: 6:30 – 8:00 (seniori) – 15:00 – 16.30 – 18:00

NEDEĽNÉ SV. OMŠE:
sobota:
15:00
16:30
18:00

nedeľa:
7:00 – sv. omša vyhradená pre seniorov
8:30 – sv. omša vysielaná cez Rádio Lumen a YouTube
9:45
11:00
15:00
16:30
18:00


Vstupujte len hlavným vchodom,
ktorý sa otvára 15 minút pred sv. omšou.
Pred vstupom vykonajte dezinfekciu rúk!
Vstupujte po jednom a s ochranným rúškom.
Po celý čas dodržte odstup 2 m.
Zaujmite vyznačené miesta na sedenie.
Kapacita miest je obmedzená.
Po zaplnení vyhradených miest
zostaňte na vonkajšej terase.
Sv. prijímanie sa udeľuje na ruku.
Rozdávať sa bude pri oltári, na chóre a pod chórom a vo sviatky i pred vonkajším vstupom.

MOŽNOSŤ SPOVEDE (pondelok – piatok):
K spovedi môžete pristúpiť počas pracovných dní od 16:00 do 17:00 – použite vstup na kanceláriu.

Na chod kostola môžete prispieť bankovým prevodom na účet farnosti IBAN: SK06 0900 0000 0050 3478 5574 alebo milodarom do pokladničiek pri návšteve kostola, či farskej kancelárie.

Farská kancelária je zatvorená. Prosíme, aby ste jej návštevu využívali len na nevyhnutné prípady. Na vybavenie svojich žiadostí nás kontaktujte e-mailom na kancelaria@svrodina.sk alebo v úradných hodinách telefonicky na č. 055/7994257. Na vybavenie neodkladných záležitostí (napr. pohreb) sme k dispozícii v pracovné dni od 16:00 do 17:00 – ohláste sa zvonením na zvonček s nápisom KANCELÁRIA. Vstup je povolený len s ochranným rúškom a v rukaviciach.

Mária, uzdravenie chorých, oroduj za nás!

Sväté omše v Kostole Svätej Rodiny podľa riadneho liturgického programu:

PONDELOK – PIATOK: 6:30 (v Advente 6:00), 15:00 a 18:00

SOBOTA: 6:30 (v Advente 6:00) a 18:00

NEDEĽA: 7:00, 8:00, 9:30, 11:00 a 18:00

Úmysly na sv. omše sa zapisujú vo farskej kancelárii.

ADORÁCIA

  • každú stredu: 15:30 – 18:00
  • štvrtok pred prvým piatkom v mesiaci: 20:00 – 21:00
  • prvá nedeľa v mesiaci: 17:30
  • fašiangová nedeľa 15:00 – 18:00
  • pondelok a utorok pred Popolcovou stredou 7:00 – 18:00
  • celodenná adorácia 19. júla a 25. septembra: 7:00 – 18:00

SPOVEDANIE

  • polhodinu pred každou sv. omšou (okrem nedele)
  • v prvopiatkovom týždni je večerné spovedanie od 17:00
  • štvrtok pred prvým piatkom: 20:00 – 21:00

ÚRADNÉ HODINY

pracovné dni:  16:00 – 17:00 (okrem prikázaných sviatkov)