Farské oznamy 1.-7. júl

SV. OMŠE POČAS JÚLA A AUGUSTA – slávime v nedeľu o 6:30, 8:00, 9:30, 18:00 a vo všedné dni o 6:30 a 18:00

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA – počas júla a augusta bude každý štvrtok po večernej sv. omši

ÚRADNÉ HODINY – farská kancelária je počas júla a augusta otvorená po večernej sv. omši do 19:30

SPOVEDANIE – sviatosť zmierenia vysluhujeme polhodinu pred sv. omšami

SOCHA PANNY MÁRIE – v týchto dňoch prebieha inštalácia obnovenej sochy Panny Márie pri našom kostole, práce budú pokračovať i v nasledujúcich dňoch, preto vás prosíme o vzájomnú ohľaduplnosť a zvýšenú opatrnosť v jej blízkosti

POHREB – v pondelok o 10:00 bude v Lastovciach pohreb + Johany Takáčovej, matky prvého furčianskeho pána farára Stanislava Takáča – spojme sa s ním v modlitbe za pokoj jej duše

HORA SANCTA – vo štvrtok pred prvým piatkom je zmierna poklona Hora Sancta, počas ktorej je možné prijať sviatosť zmierenia

SLÁVNOSŤ SV. CYRILA A METODA – na prvý piatok je slávnosť sv. vierozvestov Cyrila a Metoda, sv. omše budú o 6:30, 8:00, 9:30 a 18:00

MODLITBOVÉ VEČERADLO – na prvú sobotu je o 6:30

PÚŤ SENIOROV – na Mariánsku horu v Levoči sa koná 11. júla, autobus odchádza o 5:30 spred kostola, prihlásiť sa treba v sakristii

PÚŤ DO MEDJUGORJA – 7.-14. septembra vás pozývame na farskú púť do Medjugorja, prihlasovanie je počas júla v sakristii, kde treba odovzdať poplatok za dopravu a poistenie 185 €

MANŽELIA JUBILANTI – otec arcibiskup pozýva všetkých jubilujúcich manželov, ktorí v tom roku slávia 50., 55., 60. alebo vyššie výročie manželstva, na jubilejnú sv. omšu v katedrále 13. októbra o 15:00, pri ktorej každému páru udelí osobitné požehnanie a pamätný list – prosíme jubilantov alebo ich blízkych, aby ste nám ich nahlásili v sakristii

ZMENA KAPLÁNOV – dnes sa pri rodinnej sv. omši lúčime s p. kaplánom Štefanom, ktorý od 1. júla bude pôsobiť v Rímskokatolíckej farnosti v Stropkove – po sv. omši vás pozývame do pastoračného centra, kde ho môžete osobne pozdraviť a poďakovať sa za jeho päťročnú službu v našom farskom spoločenstve – v jeho kňazskej službe ho nahradí novokňaz Vojtech Turko, ktorého privítame v piatok na sviatok sv. Cyrila a Metoda pri sv. omši o 9:30

Share

You may also like...