Farské oznamy 30.1. – 5.2.

SPOVEDANIE – sviatosť zmierenia môžete prijať počas celého týždňa polhodinu pred každou sv. omšou, vo štvrtok aj večer o 20:00 a na prvý piatok od 17:00

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA – v prvopiatkovom týždni je v upravených časoch:

v pondelok a utorok od 15:30 do 18:00

v stredu od 15:30 do 16:00

vo štvrtok – Hora sancta – od 20:00 do 21:00

na prvý piatok pri sv. omši

na prvú sobotu – modlitbové večeradlo – od 6:30 do 7:30

v nedeľu – prvonedeľná pobožnosť – o 17:30

SVETIELKO – v utorok o 9:30 pozývame mamičky spolu s deťmi do pastoračného centra na stretnutie so psychologičkami z Inštitútu rodinnej terapie na tému: Vzťahová väzba

DETSKÉ VEČERADIELKO – v stredu o 16:15 pozývame rodičov spolu s deťmi na spoločnú modlitbu ruženca formou večeradla za rodiny v našej farnosti

HROMNIČNÉ SVIECE – vedľa sakristie nájdete v ponuke hromničné sviece s vyobrazením Hromničnej Panny Márie, ktoré požehnáme pri sv. omšiach vo štvrtok na sviatok Obetovania Pána

POŽEHNANIE HRDLA – v piatok po sv. omšiach a pobožnosti k Božskému Srdcu bude možnosť prijať individuálne svätoblažejské požehnanie

KARNEVAL – v sobotu 4.2. o 14:00 pozývame rodičov spolu s deťmi na farský karneval v pastoračnom centre

VALENTÍNSKY VEČER – v utorok 14.2. pozývame manželov na svätovalentínsky večer pastoračnom centre (prípitok, večera, dezert, tanec), prihlasovanie je v sakristii

SÁNKOVAČKA – v sobotu 18.2. pozývame rodiny na sánkovačku do Vyšných Ružbách, prihlásiť sa treba v sakristii – jeden autobus je už naplnený, zapisujeme záujemcov na ďalší

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ – pozýva na púť do Medjugoria – bližšie informácie sú na priloženom plagáte:

Share

You may also like...