Farské oznamy 6.-12. február

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA – je denne v pondelok až piatok od 15:30 do 18:00, vo štvrtok iba do 17:00

HROMNIČNÉ SVIECE – vedľa sakristie sú ešte v ponuke hromničné sviece, ktoré boli požehnané na sviatok Obetovania Pána

SVETIELKO – v utorok o 9:30 pozývame mamičky spolu s deťmi do pastoračného centra na modlitbové stretnutie za vaše manželstvá

DEŇ SV. JOZEFA – od sviatku Obetovania Pána až do slávnosti sv. Jozefa budeme každú stredu sláviť ako Deň sv. Jozefa a pri sv. omšiach si pripomenieme jednu zo 7 bolestí a 7 radostí sv. Jozefa

ZBOR SV. JOZEFA – všetkých, ktorí ste ochotní svojím spevom a hrou na hudobný nástroj prispieť k skrášleniu liturgie, pozývame na nácvik chrámového zboru každú stredu o 18:00 v pastoračnom centre

STRETNUTIE MUŽOV – vo štvrtok 9.2. po večernej omši o 19:00 pozývame do pastoračného centra mužov na tzv. otcovský večer s diskusiou o aktuálnych témach týkajúcich sa života kresťanskej rodiny v súčasnej spoločnosti

POMAZANIE CHORÝCH – na sviatok Lurdskej Panny Márie budeme sláviť svetový deň chorých, preto vás prosíme, aby ste svojich chorých, ktorých máte v rodinách a vo svojom okolí, priviezli v sobotu 11.2. na svätú omšu o 9:30, pri ktorej budeme udeľovať sviatosť pomazania chorých – sv. omša ráno o 6:30 v tento deň nebude

MINIŠTRANTSKÉ STRETNUTIE – v sobotu 11.2. o 11:00 pozývame miništrantov a všetkých chlapcov, ktorí by chceli miništrovať na stretnutie v pastoračnom centre

VALENTÍNSKY VEČER – v utorok 14.2. na sviatok sv. Valentína pozývame manželov na obnovu manželského sľubu pri večernej omši a po nej na slávnostnú svätovalentínsku večeru o 19:00 v pastoračnom centre spojenú s tanečným večerom, na ktorom sa budete môcť naučiť nový tanec

SÁNKOVAČKA – v sobotu 18.2. pozývame rodiny na sánkovačku do Vyšných Ružbách, prihlasovanie je v sakristii

MÁJOVÁ PÚŤ NA MORAVU – 6.-8. mája vás pozývame na mariánske pútnické miesta na Morave: Svatý Hostýn, Svatý Kopeček, Olomouc a Velehrad – bližšie informácie nájdete v bulletine, prihlasovanie je v sakristii

Share

You may also like...