Category: Info

Farské oznamy – 1. adventný týždeň

SVIATOSŤ ZMIERENIA – spovedáme polhodinu pred každou sv. omšou, pozývame vás využiť adventný čas na sviatostné zmierenie pred Vianocami EUCHARISTICKÁ POKLONA – je v pracovné dni po popoludňajšej sv. omši...

ZÁPIS NA BIRMOVKU A 1. SV. PRIJÍMANIE

Počas júna prijímame prihlášky na prípravu na prijatie sviatostí, ktorá bude prebiehať formou farských katechéz v pastoračnom centre počas budúceho školského roka. Prosíme rodičov, ktorí chcú...

Farské oznamy – Turíce

TURÍCE – na slávnosť Zoslania Ducha Svätého môžeme za zvyčajných podmienok získať milosť úplných odpustkov za účasť na vzývaní Ducha Svätého pri sv. omši DEŇ RODINY...

Farské oznamy – 7. veľkonočný týždeň

ZBIERKA NA MASMÉDIÁ – pri príležitosti 57. svetového dňa spoločenských komunikačných prostriedkov sa v nedeľu 21. mája koná v kostoloch zbierka na podporu katolíckych masmédií ADORÁCIA – je...

Farské oznamy – 5. veľkonočný týždeň

STRETNUTIE RUŽENCOVÉHO BRATSTVA – modlitba ruženca s výmenou ružencových tajomstiev je na prvú nedeľu o 16:45 PRVONEDEĽNÁ POBOŽNOSŤ – v nedeľu 7. mája začne o 17:30 májovou pobožnosťou...

Veľkonočné Trojdnie – živé vysielanie

Pre tých, ktorým životná situácia nedovoľuje osobnú účasť na liturgických sláveniach Posvätného Trojdnia, ponúkame možnosť sledovať ich online: ZELENÝ ŠTVRTOK: https://www.youtube.com/watch?v=wLOZL1iV9TM VEĽKOPIATKOVÉ OBRADY: https://www.youtube.com/watch?v=I4yuc82xbqk VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA:...

Farské oznamy – Svätý týždeň

Vyprosujeme Vám milostivé prežitie svätých dní Svätého týždňa! KRÍŽOVÁ CESTA – na Palmovú nedeľu bude o 15:00 spolu s prvonedeľnou pobožnosťou k Božskému Srdcu SPOVEDANIE – sviatosť zmierenia...