Category: Info

Farské oznamy 23.-29. november

Pri slávnosti Krista Kráľa môžeme získať milosť úplných odpustkov za účasť na zasväcujúcej modlitbe: Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia (text nájdete v modlitebníkoch za litániami k NSJ). V nedeľu...

Farské oznamy 16.-22. november

Od 16. novembra sa môžu konať verejné bohoslužby za týchto podmienok: vstup a pobyt v kostole je možný len s rúškom pri vchode do kostola treba použiť...

Farské oznamy 9.-15. november

Sv. spoveď a sv. prijímanie možno prijať: pondelok – sobota: 16:00 – 17:00 nedeľa: 10:00 – 12:00 Piatok je deň pôstu za odvrátenie pandémie. Rodičom prvoprijímajúcich...

Farské oznamy 1.-8. november

Sv. spoveď a sv. prijímanie možno prijať: pondelok – sobota: 16:00 – 17:00 nedeľa: 10:00 – 12:00 Navštíviť kostol a požiadať o prijatie sviatostí môžu tí,...

Farské oznamy 24.10.-1.11.

Vzhľadom na zákaz vychádzania nie je možné v týchto dňoch konať spoločné podujatia, ani verejné bohoslužby. V úradných záležitostiach a so žiadosťou o duchovnú službu nás kontaktujte:...

Farské oznamy – možnosť prijať sviatosti

Sv. omše vysielame cez YouTube:  nedeľa 8:30  pondelok – sobota 18:00  sobota 17:00 večeradlo Možnosť prijať Eucharistiu:  nedeľa: 10:00 – 12:00  pondelok – sobota: 16:00 – 17:00...

Farský program od 15.10.2020

S účinnosťou od 15. októbra oznamujeme, že: Verejné bohoslužby, pobožnosti a farské stretnutia nebudú možné. Sv. omše v našom kostole budú bez účasti verejnosti: pondelok – sobota o 18:00 v nedeľu...

Farské oznamy 12.-18. október

Počet prítomných v kostole ostáva naďalej obmedzený na 50 osôb, preto vás prosíme o pochopenie – po zaplnení uvedenej kapacity sa kostol zatvorí. Sväté omše  v pracovných dňoch ostávajú...

Farské oznamy 5.-11. október

Od 1. októbra je počet prítomných v kostole obmedzený na 50 osôb, preto vás prosíme o pochopenie – po zaplnení uvedenej kapacity sa kostol zatvorí. Sväté omše  v pracovných...

Časy nedeľných sv. omší

Vzhľadom na aktuálne obmedzenia vyplývajúce zo súčasnej epidemiologickej situácie upravujeme program slávenia nedeľných sv. omší: v sobotu o 17:00 – 18:00 v nedeľu o 6:30 –...