Category: Info

Farské oznamy 1.-8. november

Sv. spoveď a sv. prijímanie možno prijať: pondelok – sobota: 16:00 – 17:00 nedeľa: 10:00 – 12:00 Navštíviť kostol a požiadať o prijatie sviatostí môžu tí,...

Farské oznamy 24.10.-1.11.

Vzhľadom na zákaz vychádzania nie je možné v týchto dňoch konať spoločné podujatia, ani verejné bohoslužby. V úradných záležitostiach a so žiadosťou o duchovnú službu nás kontaktujte:...

Farské oznamy – možnosť prijať sviatosti

Sv. omše vysielame cez YouTube:  nedeľa 8:30  pondelok – sobota 18:00  sobota 17:00 večeradlo Možnosť prijať Eucharistiu:  nedeľa: 10:00 – 12:00  pondelok – sobota: 16:00 – 17:00...

Farský program od 15.10.2020

S účinnosťou od 15. októbra oznamujeme, že: Verejné bohoslužby, pobožnosti a farské stretnutia nebudú možné. Sv. omše v našom kostole budú bez účasti verejnosti: pondelok – sobota o 18:00 v nedeľu...

Farské oznamy 12.-18. október

Počet prítomných v kostole ostáva naďalej obmedzený na 50 osôb, preto vás prosíme o pochopenie – po zaplnení uvedenej kapacity sa kostol zatvorí. Sväté omše  v pracovných dňoch ostávajú...

Farské oznamy 5.-11. október

Od 1. októbra je počet prítomných v kostole obmedzený na 50 osôb, preto vás prosíme o pochopenie – po zaplnení uvedenej kapacity sa kostol zatvorí. Sväté omše  v pracovných...

Časy nedeľných sv. omší

Vzhľadom na aktuálne obmedzenia vyplývajúce zo súčasnej epidemiologickej situácie upravujeme program slávenia nedeľných sv. omší: v sobotu o 17:00 – 18:00 v nedeľu o 6:30 –...

Farské oznamy 28.9.-4.10.

Eucharistická adorácia je každý pracovný deň po popoludňajšej  omši a ukončenie poklony eucharistickým požehnaním je o 17:00. Sviatosť zmierenia vysluhujeme polhodinu pred každou sv. omšou – vo...

Farské oznamy 21.-27. september

V túto nedeľu je zbierka na podporu kostola a investičné výdaje farnosti – PBZ všetkým dobrodincom za starostlivosť o Boží dom. Eucharistická adorácia je každý pracovný deň...

Farské oznamy 14.-20. september

V nedeľu 13.9. sa koná zbierka na Boží hrob, ktorou chceme pomôcť kresťanom vo Sv. Zemi v starostlivosti o posvätné miesta. V nedeľu 13.9. o 17:00...