Farské oznamy 12.-18. september

SV. OMŠE slávime:       

  • v nedeľu o 6:30, 8:00, 9:30, 11:00 a 18:00
  • v pracovné dni o 6:30, 15:00 a 18:00
  • v sobotu o 6:30 a 18:00
  • 15.9. o 6:30, 8:00, 9:30, 11:00 a 18:00

SVIATOSŤ ZMIERENIA – vysluhujeme polhodinu pred sv. omšou

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA – bude v pondelok, utorok a piatok (12., 13. a 16.9.) po popoludňajšej sv. omši do večernej (15:45 – 17:45)

MARIÁNSKE VEČERADLO – je 13.9. a 19.9. o 17:00  

KRÍŽOVÁ CESTA – v stredu 14.9. na sviatok Povýšenia sv. Kríža si pripomíname 1. výročie návštevy Sv. Otca Františka v Košiciach, popoludní o 16:00 bude krížová cesta v lesoparku, ktorú začneme pri misijnom kríži pred kostolom a obetujeme ju za Sv. Otca – v prípade nepriaznivého počasia bude krížová cesta v kostole

SV. OMŠE 15.9. – na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie budú v nedeľných časoch o 6:30, 8:00, 9:30, 11:00 a 18:00

ÚRADNÉ HODINY – farská kancelária je v pracovných dňoch otvorená od 16:00 do 17:00

ZÁPIS NA PRÍPRAVU NA 1. SV. PRIJÍMANIE A BIRMOVKU – sa v tomto týždni končí, vyplnené prihlášky treba odovzdať vo farskej kancelárii

JUBILUJÚCI MANŽELIA – ktorí si v tomto roku pripomínajú 50. alebo i vyššie výročie manželstva môžu 23.10. prijať osobitné požehnanie o. arcibiskupa – prosíme, aby ste ich prihlásili v sakristii do 15.9.  

LEKTORI – všetkých, ktorí pri sv. omši slúžite ako lektori a tiež všetkých, ktorí ste ochotní sa zapojiť do prednesu liturgických čítaní pri sv. omšiach, prosíme, aby ste nám v sakristii nechali svoje kontakty, aby sme mohli pripraviť rozpis lektorov na nasledujúce obdobie

CHRÁMOVÝ ZBOR SV. JOZEFA – všetkých, ktorí radi spievajú a sú ochotní spevom alebo hrou na hudobný nástroj prispieť k zveľadeniu liturgie, pozývame každú stredu od 21.9. na nácviky v pastoračnom centre o 18:00

RODINNÝ ZBOR – ktorý slúži hudbou a spevom počas sv. omše pre rodiny s deťmi v nedele o 9:30 taktiež rád privíta nových hudobníkov a spevákov z radu rodičov i detí – nácvik spevov je každý piatok o 17:00 v pastoračnom centre. Tešíme sa na Vás!

DESIATOK RUŽENCA – 10 minút pred rodinnou omšou v nedeľu t.j. o 9:20 sa začína modlitba jedného desiatku ruženca spolu s deťmi za rodiny našej farnosti

REBRÍK – do pozornosti rodičov dávame jediný katolícky časopis pre žiakov prvého stupňa ZŠ – objednávky na www.rebrik.sk

RTVS odvysiela 15. septembra o 20:10 na Dvojke nový dokumentárny film o Spolku svätého Vojtecha s názvom Pútnik viery a poznania. Film pôvodne vznikal k 150. výročiu, ale pre obmedzenia spojené s koronakrízou bol dokončený až neskôr.

Teologická fakulta v Košiciach – Vyšší inštitút náboženských vied

ponúka štúdium bakalaureátu náboženských vied, ktoré možno absolvovať s možnosťou získať cirkevný diplom alebo certifikát o účasti na prednáškach z oblastí teologických vied.

K prvému zápisu na štúdium je potrebný súhlas farára farnosti bydliska a maturitné vysvedčenie. Prednášky sa konajú po 15. septembri v utorky od 15,30 do 17,30 na Teologickej fakulte a možno sa ich zúčastňovať aj pripojením na internete.

Zápis bude 20. septembra 2022 o 14,30 na Teologickej fakulte Košice. Predzápis si možno dohodnúť cez email: ragan@ktfke.sk

Informácie:

https://sites.google.com/ktfke.sk/inv/

Share

You may also like...