Popolcová streda

Popolcová streda je deň prísneho pôstu a zdržiavania sa mäsitého pokrmu, ktoré sa v tento deň nemôže nahradiť iným skutkom pokánia.

Pôst znamená iba raz do dňa sa dosýta najesť, pričom možno prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa.

Zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili 14. rok života.

Zákon pôstu zaväzuje všetkých plnoletých až do začatia 60. roku života.

Popolcovou stredou sa začína Pôstne obdobie, ktoré je časom obrátenia a pokánia. V omši tohto dňa sa požehnáva a rozdáva popol pripravený z ratolestí požehnaných na Kvetnú nedeľu predchádzajúceho roka.

Sväté omše na Popolcovú stredu: 6:30, 8:00, 15:00, 16:30, 18:00.

Share

You may also like...