Pohrebné obrady v živom vysielaní

S kresťanskou nádejou na vzkriesenie oznamujeme, že v sobotu 13. februára 2021 zaopatrená sviatosťami odovzdala dušu Pánovi života naša sestra vo viere Margita Kovalčíková.

Narodila sa 11. júla 1953 v Krásnej nad Hornádom. Pracovala na technickom oddelení Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach. Od zriadenia Rímskokatolíckej farnosti Svätej Rodiny na Sídlisku Dargovských hrdinov v Košiciach bola aktívnou farníčkou, členkou farskej ekonomickej rady, hlavnou horliteľkou Ružencového bratstva, koordinátorkou večeradlových modlitbových skupín, dobrovoľnou spolupracovníčkou Inštitútu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie a neodmysliteľnou súčasťou spoločenstva furčianskych pernikárok a Chrámového zboru sv. Jozefa.

Pohrebná rozlúčka so zosnulou bude v utorok 16. 2. 2021 o 14:30 hod. v Kostole Svätej Rodiny. Pohrebné obrady budú vysielané online prostredníctvom YouTube na kanáli Farnosť Svätej Rodiny Košice.

Nech odpočíva v pokoji!

“Pripadol mi diel v kraji prekrásnom: a je to pre mňa znamenité dedičstvo.  Preto sa raduje moje srdce a moja duša plesá aj moje telo odpočíva v nádeji.“  Ž 16, 6.9

Share

You may also like...