Category: Aktuálne

Aktuálne platný oznam/článok stránky

Nedeľný pozdrav rodinám

Bratia a sestry, drahé rodiny,posledná júlová nedeľa tento rok pripadla na deň spomienky na rodičov Panny Márie, sv. Joachima a Annu.Pozývam Vás využiť nedeľný čas na...

Porciunkulové odpustky

2. augusta možno získať vo všetkých farských kostoloch, v bazilikách, katedrálach a vo františkánskych chrámoch úplné odpustky Porciunkuly. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva...

Farské oznamy 26.7.-2.8.

V nedeľu 26. júla je mesačná zbierka na investičné výdaje kostola. Podporiť ju môžete milodarom do kostolných pokladničiek pri vstupe do kostola alebo prevodom na účet...

Sviatočný pozdrav

Drahí bratia a sestry, dnes chcem osloviť osobitne deti a poďakovať sa s Vami Pánu Bohu za končiaci sa školský rok, najmä s rodinami prvoprijímajúcich detí, s ktorými...

Nedeľný pozdrav

Horúca sobota spôsobila, že som po dlhšom čase vybral zo skrine táborové tričká. Na každom z nich je táborové logo a motto. Keďže minulý rok sme...

Nedeľný pozdrav

Drahí bratia a sestry, slávime nedeľu, ktorá je slávnosťou Najsvätejšej Trojice. Každú modlitbu, či bohoslužbu, začíname prežehnaním, ktoré je pre nás akoby bránou, ktorou vstupujeme do spoločenstva...

Turíčny pozdrav

Drahí bratia a sestry, mnohí z vás máte rozmanité skúsenosti s narodeninovou oslavou. Najviac ju obľubujú najmladší členovia v našich rodinách. Narodeniny by nemal nikto prežiť osamote. Je to...

Nedeľný pozdrav

Drahí bratia a sestry, v bohoslužbe slova dnes čítame veľkňazskú modlitbu, v ktorej Ježiš završujúc svoje dielo vo svete prosí Otca za nás a zjavuje nám v čom spočíva tajomstvo...