Category: Aktuálne

Aktuálne platný oznam/článok stránky

Nedeľný pozdrav – 2. pôstna nedeľa

Drahí bratia a sestry, v dnešnej bohoslužbe sme dovolili Ježišovi, aby nás vzal so sebou a v duchu vás vyviedol z pohodlia vašich domovov na duchovný výstup na vysoký vrch. Tak...

Pohrebné obrady v živom vysielaní

S kresťanskou nádejou na vzkriesenie oznamujeme, že v sobotu 13. februára 2021 zaopatrená sviatosťami odovzdala dušu Pánovi života naša sestra vo viere Margita Kovalčíková. Narodila sa 11. júla...

Nedeľný pozdrav

Drahí bratia a sestry, prostredníctvom živého vysielania sa môžeme počuť a vidieť pri slávení bohoslužieb, ale to, že nie sme spolu v dome Pána, všetci intenzívne preciťujeme v našich srdciach...

Hromičné sviece

2. februára na sviatok Obetovania Pána sme pre vás požehnali hromničné sviece, ktoré sú vám k dispozícii vo farskej kancelárii počas úradných hodín (1600 – 1700)....

Nedeľný pozdrav

Bratia a sestry, drahé rodiny, každá zmena pracovného prostredia si vyžaduje adaptačné obdobie. O to viac, ak ide o zmenu nielen miesta, či kolektívu, ale celej náplne práce. Je úplne...

Novoročný pozdrav

Drahí bratia a sestry, milé rodiny, prechádzame bránou nového roka a vstupujeme doň portálom slávnosti Panny Márie Bohorodičky. Obraciame sa k nej s prosbou o materinské sprevádzanie, aby sme...