Category: Aktuálne

Aktuálne platný oznam/článok stránky

Pozdrav ku kráľovskému sviatku

Drahí bratia a sestry, vývinová psychológia označuje vývojovú etapu detí, v ktorej chcú, aby všetci robili všetko podľa ich vôle, za obdobie malého kráľa. Kráľ je pre...

Nedeľný pozdrav

Drahí bratia a sestry, aj vy ste rozmýšľali, čo pripravíte na nedeľný obed? Pri zostavovaní domáceho jedálnička zväčša používame dva základné postupy: buď si vyhľadávame receptúru na...

Nedeľný pozdrav 8.11.

Drahí bratia a sestry, v každom kostole je svetlo, ktoré sa nezhasína, ani keď je kostol zatvorený, nekoná sa v ňom bohoslužba a nezhromažďujú veriaci. Neodmysliteľným znakom katolíckeho kostola je...

Nedeľný pozdrav 25.10.

Drahí bratia a sestry, v týchto dňoch pravidelne sledujeme aktuálne vyhlásenia vlády a nariadenia kompetentných orgánov k prijatiu opatrení z dôvodu šíriacej sa pandémie  koronavírusu. Aj vo farnostiach a v kostoloch sme museli...

Nedeľný pozdrav 18.10.

Drahí bratia a sestry, milé rodiny, slávime nedeľu, ktorú nazývame misijnou. Je to deň, keď svoje modlitby spolu s kresťanmi na celom svete obetujeme za misijné dielo Cirkvi....

Farský program od 15.10.2020

S účinnosťou od 15. októbra oznamujeme, že: Verejné bohoslužby, pobožnosti a farské stretnutia nebudú možné. Sv. omše v našom kostole budú bez účasti verejnosti: pondelok – sobota o 18:00 v nedeľu...

Časy nedeľných sv. omší

Vzhľadom na aktuálne obmedzenia vyplývajúce zo súčasnej epidemiologickej situácie upravujeme program slávenia nedeľných sv. omší: v sobotu o 17:00 – 18:00 v nedeľu o 6:30 –...

Prvé sv. prijímanie a birmovanie

Rodičia žiakov základných škôl počnúc od 3. ročníka môžu prihlásiť svoje dieťa na prípravu na prvé sv. prijímanie odovzdaním vyplnenej prihlášky počas úradných hodín vo farskej...

Nedeľný pozdrav rodinám

Bratia a sestry, drahé rodiny,posledná júlová nedeľa tento rok pripadla na deň spomienky na rodičov Panny Márie, sv. Joachima a Annu.Pozývam Vás využiť nedeľný čas na...

Porciunkulové odpustky

2. augusta možno získať vo všetkých farských kostoloch, v bazilikách, katedrálach a vo františkánskych chrámoch úplné odpustky Porciunkuly. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva...