MILOSTIPLNÉ SVIATKY NARODENIA PÁNA

„Vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj. Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva.“ Kol 3, 15-16

Drahí bratia a sestry, milé rodiny,

zo srdca Vám prajeme a vyprosujeme, aby sa pri slávení Vianoc jasľami pre Spasiteľa, ktorého nám darovalo nebo, stali Vaše srdcia!

Vaši kňazi z Farnosti Svätej Rodiny v Košiciach

SV. OMŠE VO VIANOČNOM OBDOBÍ V REŽIME OP (1 os. na 15 m2)

24.12.Štedrý deň1500, 1600, 2100, 2200, 2300, 2400
25.12.NARODENIE PÁNA630, 730, 830, 1000, 1100, 1200, 1700, 1800
26.12.NEDEĽA SV. RODINY630, 730, 830, 1000, 1100, 1200, 1700, 1800
27.12.pondelok 630, 1500, 1800
28.12.utorok 630, 1500, 1800
29.12.streda630, 1500, 1800
30.12.štvrtok630, 1500, 1800
31.12.TE DEUM 630,1500,1700, 1800
1.1.NOVÝ ROK630, 730, 830, 1000, 1100, 1200, 1700, 1800
2.1.NEDEĽA630, 730, 830, 1000, 1100, 1200, 1700, 1800
3.1.pondelok630, 1500, 1800
4.1.utorok 630, 1500, 1800
5.1.streda630, 1500, 1700, 1800
6.1.ZJAVENIE PÁNA630, 730, 830, 1000, 1100, 1200, 1700, 1800
7.1.piatok 630, 1500, 1700, 1800
8.1.sobota630, 1500, 1700, 1800
9.1.KRST KRISTA PÁNA630, 730, 830, 1000, 1100, 1200, 1700, 1800
31.12.2021 adorácia na konci roka 2300 – 2400
1.1.2022 novoročné modlitbové večeradlo 1900 – 2000
6.1.2022 adorácia Hora Sancta 1900 – 2000

SV. PRIJÍMANIE možno v rámci individuálnej pastorácie prijať každý deň: 1600 – 1700

Share

You may also like...