Liturgický program počas Vianoc

Sväté omše – 1 os. na 15 m2 v režime OP – očkovaní a prekonavší covid-19:

  • 24.12. Štedrý deň 1500, 1600, 2100, 2200, 2300, 2400
  • 25.12. Narodenie Pána 630, 730, 830, 1000, 1100, 1200, 1700, 1800
  • 26.12. Svätá Rodina 630, 730, 830, 1000, 1100, 1200, 1700, 1800

Sväté prijímanie – v rámci individuálnej pastorácie v režime Základ:

  • 24.12. Štedrý deň  1700 – 1730
  • 25.12. Narodenie Pána 1600 – 1700
  • 26.12. Svätá Rodina 1600 – 1700

Betlehemské svetlo je pre vás k dispozícii v kostole pri sv. Júdovi Tadeášovi.

Požehnanie Jezuliatok – na Štedrý deň pri sv. omšiach požehnáme sošky Jezuliatok, ktoré si spolu s betlehemským svetlom budete môcť priniesť do svojich príbytkov.

Úplné odpustky a obnova manželských sľubov – 26.12. budeme sláviť odpustovú slávnosť Svätej Rodiny Ježiša, Márie a Jozefa. V tento deň môžeme získať úplné odpustky a manželia budú mať príležitosť obnoviť si manželské sľuby. Odpustovú sv. omšu o 8:30 bude celebrovať košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč.

Zbierka na kostol 19.12. je deň mesačnej zbierky na kostol. Pán Boh zaplať všetkým dobrodincom za podporu chrámu formou milodaru. Prispieť môžete bankovým prevodom na účet farnosti a použitím QR kódu v mobilnej aplikácii.

IBAN: SK06 0900 0000 0050 3478 5574 BIC: GIBASKBX

Share

You may also like...