Farské oznamy 21.-27. február

STREDA 18:00POBOŽNOSŤ K BOLESTIAM A RADOSTIAM SV. JOZEFA

SV. PRIJÍMANIE A SPOVEDANIE – sviatosti vysluhujeme každý deň od 17:00 do 17:30

ZMIERNA POKLONA – v poslednú februárovú nedeľu bude od 15:00 do 17:30 zmierna adorácia. Kto navštívi Najsvätejšiu Eucharistiu a zotrvá v poklone aspoň pol hodiny, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

ĎAKOVNÁ PÚŤ DO LORETA A DO RÍMA – 27. apríla – 1. mája vás pozývame na 5-dňovú leteckú púť do Loreta a do Ríma s odletom priamo z Košíc. V programe je návšteva miest Ancona, Assisi a Loreto, kde sa nachádza nazaretský dom, v ktorom žila Svätá Rodina. V Ríme navštívime pápežské baziliky a významné pamiatky. V rámci národnej púte sa stretneme so Svätým Otcom pri osobitnej audiencii pre Slovákov a zúčastnime sa na svätých omšiach so slovenskými biskupmi. Bližšie informácie nájdete na informačných letákoch v kostole a tiež na webovej stránke farnosti. Prihlásiť sa treba v sakristii alebo v kancelárii do konca februára.

NÁRODNÝ TÝŽDEŇ MANŽELSTVA – pre manželov sme pripravili mobilnú aplikáciu, ktorá vám pomôže kreatívne prežiť čas vo dvojici. Po stiahnutí aplikácie Actionbound do svojho mobilu si prostredníctvom nej naskenujete QR kód, ktorý nájdete na našej webovej stránke a na plagátoch v kostole.

ZBIERKA NA KOSTOL – 20.2. je deň mesačnej zbierky na kostol. Pán Boh zaplať všetkým dobrodincom za podporu chrámu formou milodaru. Prispieť môžete bankovým prevodom na účet farnosti a použitím QR kódu v mobilnej aplikácii. IBAN: SK06 0900 0000 0050 3478 5574, BIC: GIBASKBX

Share

You may also like...