svrodina.sk

0

NOVÉNA K SV. TERÉZII Z LISIEUX

Pred sviatkom sv. Terézie z Lisieux vás pri večerných sv. omšiach pozývame k modlitbe deviatnika k sv. Terezke pri relikviách tejto učiteľky Cirkvi a patrónky misií: 22.9. VÝŤAH DO...

0

FARSKÉ OZNAMY 16.-22. september 2019

Predmodlievanie ruženca v nasledujúcom týždni povedie 5. ruža a upratovanie kostola 1. skupina. PBZ za vašu službu farskému spoločenstvu. Rodičia žiakov tretieho ročníka ZŠ si môžu vyzdvihnúť v sakristii...

0

FARSKÉ OZNAMY 9.-15. september 2019

Od 1.9. sú v našom kostole sv. omše v nedele aj o 11:00 a každý pracovný deň aj o 15:00. Spovedáme každý deň polhodinu pred každou omšou. V utorok 10.9. o 18:00 pozývajú...

0

Farské oznamy 1. – 8. september

Od 1.9. sú sv. omše v nedele aj o 11:00 a každý pracovný deň aj o 15:00. V stredu je eucharistická adorácia od 15:30 do večernej sv . omše. Vo štvrtok...

0

FARSKÉ OZNAMY 12.-18. august 2019

V nedeľu 11.8. je od 10:30 v pastoračnom centre prezentácia účastníkov detského tábora. Prosíme vás o modlitbu za toto podujatie. V stredu je večerná omša z nasledujúcej slávnosti a po nej...

0

FARSKÉ OZNAMY 5.-11. august 2019

Prvonedeľná pobožnosť je o 17:30, predtým o 16:45 je stretnutie Ružencového bratstva. Sv. omše počas celého týždňa sú v letnom režime: ráno 6:30 a večer 18:00 a v nedeľu: 7:00, 8.00, 9:30...

0

FARSKÉ OZNAMY 29. júl – 4. august 2019

Sv. omše počas celého týždňa sú v letnom režime: ráno 6:30 a večer 18:00 a v nedeľu: 7:00, 8.00, 9:30 a 18:00. Spovedanie vo všedné dni je polhodinu pred každou sv....

0

Celodenná adorácia

V piatok 19. júla od 7:00 do 18:00 bude v našom kostole výročná farská poklona najsvätejšej Oltárnej sviatosti. Pozývame vás zotrvať pri Pánovi v Eucharistii, okúsiť...

0

FARSKÉ OZNAMY (15.-21. júl 2019)

Sv. omše počas celého týždňa sú: vo všedné dni o 6:30 a 18:00 v nedeľu o 7:00, 8.00, 9:30 a 18:00. Spovedanie vo všedné dni je polhodinu pred...

0

Farské oznamy (8.-14. júl)

Predmodlievanie ruženca v tomto týždni vedie 3. ruža. V stredu je po večernej omši adorácia. Pri jej ukončení o 20:00 prednášame vaše modlitby, ktoré ste vložili...