svrodina.sk

0

FARSKÉ OZNAMY 2. – 8. december

V týždni spovedáme polhodinu pred každou sv. omšou a večer od 17:00. Počas celého Adventu vás pozývame na rorátne sv. omše so začiatkom o 6:00 hod. V prvom adventnom...

0

FARSKÉ OZNAMY 25. november – 1. december

Modlitbu ruženca v nasledujúcom týždni povedie 7. ruža a upratovanie kostola 2. skupina. PBZ za vašu službu pre farské spoločenstvo. V stredu o 9:30 pozývame rodičov – zvlášť mamky na...

0

Adventný koncert

V nedeľu 1. decembra o 16:30 vás srdečne pozývame na ADVENTNÝ KONCERT v našom farskom kostole, ktorým chceme spoločne vstúpiť do obdobia Adventu a ako farská...

0

FARSKÉ OZNAMY 18. – 24. november

Modlitbu ruženca v nasledujúcom týždni povedie 6. ruža a upratovanie kostola 1. skupina. V stredu o 9:30 pozývame rodičov – zvlášť mamky na materskej dovolenke – spolu s detičkami do pastoračného...

0

FARSKÉ OZNAMY 11.-17. november

V pondelok 11.11. vás pozývame na farskú púť do Dómu sv. Alžbety. Púť sa začne o 17:45 modlitbou novény k sv. Alžbete a pokračuje sv. omšou...

0

FARSKÉ OZNAMY 4. – 10. november

Modlitbu ruženca v tomto týždni vedie 4. ruža. V pondelok o 16:30 pozývame rodiny spolu s deťmi na detské večeradielko. V stredu o 9:30 pozývame rodičov – zvlášť mamky na materskej dovolenke –...

0

ODPUSTKY pre duše zosnulých

V oktáve sviatku Všetkých svätých od 1. do 8. novembra môžeme vyprosiť milosť úplných odpustkov v prospech zosnulých: Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí...

0

SV. OMŠE 1. a 2. novembra

1.11. na Slávnosť Všetkých svätých a 2.11. na Spomienku všetkých verných zosnulých budú sv. omše v nedeľných časoch: 7:00, 8:00, 9:30, 11:00, 18:00

0

HORA SANCTA

Vo štvrtok 31. októbra o 20:00 v predvečer sviatku Všetkých svätých budeme sláviť modlitbovú vigíliu v rámci eucharistickej adorácie, pri ktorej sa spolu so svätými chceme...