svrodina.sk

Farské oznamy – Turíce

Predmodlievanie ruženca vedie 7. ruža. Upratovanie kostola má na starosti 3. skupina. Jún je mesiacom Božského Srdca, preto sa pri večerných omšiach modlime litánie k Najsv....

Letný tábor pre deti

Farský tábor pre deti počas letných prázdnin organizujeme v tomto roku 11. – 16. augusta 2019 v Škole v prírode v Hutách. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť...

0

Dotazník o stránke

Prosíme vás aby ste nám formou dotazníka vyjadrili názor o našej novej stránke. Ak máte návrhy o vylepšenie, neváhajte a nepíšte nám.

2 %

Láskavo sa uchádzame o poukázanie 2 % zaplatenej dane z príjmov pre Občianske združenie Deti-mládež-rodina, ktoré v našej farnosti zastrešuje podujatia organizované pre rodiny a deti,...