Mad Designer at work

Administrátori pripravujú nový dizajn webovej stránky

Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Máte k dispozícii farské oznamy:

SV. OMŠE: 

pondelok - piatok: 6:30, 15:00, 18:00

sobota:        6:30, 18:00

NEDEĽA: 7:00, 8:009:30, 11:00, 18:00 

ADORÁCIA


  • každú stredu od 15:30 do 17:30


KRÍŽOVÉ CESTY (počas Pôstu)

  • v piatok o 17:15

  • v nedeľu o 15:00


SPOVEDANIE

  • polhodinu pred každou sv. omšou (okrem nedele)

  • v prvopiatkovom týždni už hodinu pred večernou omšou


ÚRADNÉ HODINY (v pracovných dňoch) 

pondelok - piatok:  16:00 - 17:00

Predmodlievanie ruženca po Druhej pôstnej nedeli má na starosti 3. ruža a upratovanie kostola skupina č. 2 - PBZ.

FARSKÝ DEŇ OTCOV

V utorok 19. marca na slávnosť sv. Jozefa pozývame mužov - manželov a otcov - na miništrovanie pri sv. omši o 18.00 a po nej na stretnutie v pastoračnom  centre.

NOVÉNA K SV. KOŠICKÝM MUČENÍKOM

Od 14. marca sa každý deň pred večernou sv. omšou modlime Deviatnik k sv. košickým mučeníkom, ktorým sa pripravujeme na prijatie putovného relikviára sv. košických mučeníkov v našom kostole v dňoch 21. a 22. marca. Vyvrcholením bude záverečná slávnosť v piatok 22. marca: o 17.15 krížová cesta, o 18:00 ukončenie deviatnika a slávnostná sv. omša s uctením relikvií.

FARSKÉ PÚTE

V tomto roku pre vás pripravujeme púte, na ktoré sa môžete prihlásiť v sakristii, kde dostanete bližšie iformácie o cenách a programe:

LURDY - letecká púť 16.-20. júna 2019


MEDJUGORJE - autobusová púť 15.-22. septembra 2019


RAJECKÁ LESNÁ, TURZOVKA, HORA BUTKOV, SKALKA PRI TRENČÍNE, STARÉ HORY - farská autobusová púť 18.-20. október 2019


KURZ SNÚBENCOV

Všetkých, ktorí uvažujú o prijatí sviatostného manželstva pozývame na predmanželskú prípravu. Prihlásiť sa môžete vo farskej kancelárii osobne alebo emailom. Stretnutia budú tri - vždy v sobotu popoludní od 13:00 do 17:30 v pastoračnom centre. Termíny stretnutí:     9. marec - 23. marec - 6. apríl 2019

ZBIERKA NA KOSTOL

24. marca na Tretiu pôstnu nedeľu je pravidelná zbierka na investičné výdaje farnosti. Pán nech požehná a odmení vašu starostlivosť o Boží dom.

PôSTNA POLIEVKA

V nedeľu 17. marca vás pozývame na Pôstnu polievku v našom pastoračnom centre. Prihlasovacie lístočky nájdete vedľa sakristie. Účasťou na podujatí podporíte rodiny v krízových situáciách. Okrem toho ich môžete podporiť darovaním kila trvanlivých potravín alebo hygienických potrieb – taktiež v nedeľu 17. marca.

APOŠTOLÁT PUTOVNÝCH KAPLNIEK

Rodiny alebo jednotlivci, ktorí by chceli prijímať do svojich domovov putovnú kaplnku Panny Márie, sa môžu prihlásiť v sakristii. http://schoenstatt-sk.eu/

MANŽELSTVO NA DOBREJ CESTE

Manželov, ktorí absolvovali kurz MANŽELSKÉ VEČERY, pozývame na jeho pokračovanie s názvom MANŽELSTVO NA DOBREJ CESTE. Stretnutia manželov budú počas Pôstneho obdobia každú nedeľu o 18:00 v pastoračnom centre (10.III., 17.III., 24.III., 31.III., 7.IV.).

JUBILUJÚCI MANŽELIA

Manželia, ktorí v tomto roku oslávia jubileum 25 rokov manželstva, sa môžu do konca marca prihlásiť v sakristii na slávnostnú sv. omšu s osobitným požehnaním o. arcibiskupa, ktorá bude 26. mája v katedrále.

Slávenie pobožnosti Sedem pondelkov sv. Jozefa je pri pondelkovej večernej omši  o 18:00