svrodina.sk

0

Modlitba k Panne Márii Obišovskej

Naši otcovia biskupi odporúčajú modlitbu k Panne Márii Obišovskej, ktorá našim predkom priam zázračne pomohla počas šírenia epidémie cholery v roku 1831. Vzývajme ju ako tú, ktorá neodmietne...

0

DUCHOVNÉ SV. PRIJÍMANIE

V situácii, keď pre veriacich nie je možné fyzicky sa zúčastňovať prijímania Eucharistie, a k dispozícii je len sledovanie rozhlasových či televíznych prenosov bohoslužieb, povzbudzujeme k...

0

Vysielacie časy sv. omší

Rádio LUMEN a TV LUX po oznámení o zákaze verejného slávenia bohoslužieb upravili od 11. do 23. marca program vysielania svätých omší: Rádio LUMEN: každý deň...

0

Farské oznamy 10.-23. marec

Z dôvodu ochrany pred možnou epidémiou sa v dňoch 10. – 23. marca rušia všetky liturgické slávenia, pobožnosti, katechetické a pastoračné stretnutia vo farnosti. KOSTOL BUDE...