svrodina.sk

DEŇ SV. BERNADETY

V katolíckom kalendári patrí 16. apríl spomienke na svätú Bernadetu, ktorá je patrónkou našej škôlky. Preto som vás dnes pri svätej omši pozval k modlitbe za deti, rodičov...

VEĽKONOČNÝ POZDRAV

Kristus vstal z mŕtvych, aleluja! Drahí bratia a sestry, s nadšením Márie Magdalény, s ktorým sa ponáhľala k učeníkom zvestovať im, že videla Pána, otváram našu...

Požehnanie veľkonočných pokrmov

Vzhľadom na súčasné hygienické opatrenia sa požehnanie veľkonočných jedál nekoná tradičným spôsobom. Texty modlitieb na požehnanie pokrmov pred spoločným stolovaním v rodine nájdete tu:

Kedy je kostol je otvorený?

Hlavný vchod do kostola je otvorený rovnako ako v uplynulých dňoch denne od 10:00 do 17:00 pre súkromnú modlitbu bez organizovania spoločných náboženských úkonov s podmienkou,...

Veľkonočné perníčky

V pondelok, utorok a stredu vo Veľkom týždni (6.-8. apríl) v čase medzi 16:00 – 17:00 si pred vchodom do pastoračného centra môžte vyzdvihnúť balíček veľkonočných...

APRÍLOVÉ VYDANIE FARSKÉHO BULLETINU

V rubrike Bulletin na našej webovej stránke si môžete stiahnuť texty na slávenie rodinnej liturgie počas Veľkonočného trojdnia a aprílové vydanie farského bulletinu, v ktorom sa...