svrodina.sk

Farské oznamy 14.-20. marec

SV. OMŠE A SPOVEDANIE Nedeľné omše slávime o 6:30, 7:30, 8:30, 9:45 pre rodiny s deťmi, 11:00 a 18:00 hod. Sviatosť zmierenia vysluhujeme polhodinu pred sv. omšou (okrem...

PROSBA O POMOC

„Či nie toto je pôst, aký som si vyvolil: Lámať hladnému svoj chlieb, bedárov bez prístrešia zaviesť do svojho domu?“ (porov. Iz 58, 6-7) Drahí bratia...

Farské oznamy 6.-13. marec

SV. OMŠE A SPOVEDANIE Nedeľné omše slávime o 6:30, 7:30, 8:30, 9:45 pre rodiny s deťmi, 11:00 a 18:00 hod. Sviatosť zmierenia vysluhujeme polhodinu pred sv. omšou (okrem...

Pomoc utečencom

Ďakujeme všetkým, ktorí ste podporili humanitárnu pomoc pre utečencov z Ukrajiny. Všetky prijaté potraviny a hygienické potreby sme už odovzdali Územnému spolku Slovenského Červeného kríža v...

Popolcová streda

Popolcová streda je deň prísneho pôstu a zdržiavania sa mäsitého pokrmu, ktoré sa nemôže nahradiť iným skutkom pokánia. Pôst znamená iba raz do dňa sa dosýta...

Farské oznamy 21.-27. február

SV. PRIJÍMANIE A SPOVEDANIE – sviatosti vysluhujeme každý deň od 17:00 do 17:30 ZMIERNA POKLONA – v poslednú februárovú nedeľu bude od 15:00 do 17:30 zmierna adorácia. Kto...

Farské oznamy 14.-20. február

NEDEĽNÉ SVÄTÉ OMŠE sú o 6:30, 7:30, 8:30, 10:00, 11:00 a 18:00 hod. SVIATOSŤ ZMIERENIA A SVÄTÉ PRIJÍMANIE vysluhujeme každý deň od 16:30 do 17:30 hod....