svrodina.sk

Pohrebné obrady v živom vysielaní

S kresťanskou nádejou na vzkriesenie oznamujeme, že v sobotu 13. februára 2021 zaopatrená sviatosťami odovzdala dušu Pánovi života naša sestra vo viere Margita Kovalčíková. Narodila sa 11. júla...

Nedeľný pozdrav

Drahí bratia a sestry, prostredníctvom živého vysielania sa môžeme počuť a vidieť pri slávení bohoslužieb, ale to, že nie sme spolu v dome Pána, všetci intenzívne preciťujeme v našich srdciach...

Hromičné sviece

2. februára na sviatok Obetovania Pána sme pre vás požehnali hromničné sviece, ktoré sú vám k dispozícii vo farskej kancelárii počas úradných hodín (1600 – 1700)....

Nedeľný pozdrav

Bratia a sestry, drahé rodiny, každá zmena pracovného prostredia si vyžaduje adaptačné obdobie. O to viac, ak ide o zmenu nielen miesta, či kolektívu, ale celej náplne práce. Je úplne...

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Od pondelka 18. januára 2021 bude Ekumenická rada cirkví uverejňovať na svojej facebookovej stránke (https://www.facebook.com/ekumena.sk/) videá s biblickými zamysleniami pre Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Chce...