svrodina.sk

ADSM 2019

Arcidiecézne stretnutie mládeže Košickej arcidiecézy sa každoročne koná v sobotu pred Nedeľou Božieho milosrdenstva. Tento rok to bude 27. apríla v meste Sabinov. Prihlásiť sa môžete v sakristii....

Úplné odpustky vo Veľkonočnom trojdní

Úplné odpustky možno získať za zvyčajných podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca a vylúčenie záľuby v akomkoľvek hriechu): na Zelený štvrtok za účasť na...

Spovedanie pred Veľkou nocou

Kostol Svätej rodiny – Furča sobota 13.4. 9:00 – 12:00 13:30 – 15:00 Dóm sv. Alžbety nedeľa 14.4. 14:00 – 18.00