Modlitby

Prostredníctvom tohto formulára nám môžete napísať svoje prosby a úmysly modlitieb, ktoré prednesieme pri eucharistickej adorácii. 
Prosíme Vás, aby ste tu nepísali úmysly na sväté omše, nakoľko ich neprijímame prostredníctvom tohto formulára.