Linky

Košická arcidiecéza
www.rimkat.sk

Slovenský kresťanský portál
www.christ-net.sk

Konferencia biskupov Slovenska
www.kbs.sk

Kňazský seminár
www.kske.sk

Farnosť sv. Alžbety – Dóm
www.dom.rimkat.sk

Farnosť Kráľovnej pokoja – Juh
www.farnostjuh.sk

Farnosť Božieho milosrdenstva – KVP
www.kvp.rimkat.sk

Farnosť sv. Gorazda a spoločníkov – Terasa
www.terasa.rimkat.sk

Farnosť sv. Dominika Sávia – sídlisko Ťahanovce
www.tahanovce.rimkat.sk

Farnosť sv. Ladislava – Košická Nová Ves
www.knv.rimkat.sk

Farnosť sv. Košických mučeníkov – sídlisko Nad Jazerom
www.fara.sk/nadjazerom/kostol.html