Prihlášky na prvé sv. prijímanie a birmovku

Prosíme rodičov, ktorí chcú prihlásiť dieťa na prípravu na prijatie sviatosti zmierenia a Eucharistie v šk. roku 2024/2025, aby počas júna odovzdali vo farskej kancelárii vyplnenú prihlášku.

Zároveň pozývame mladých, ktorí sa chcú pripraviť na birmovanie v šk. roku 2024/2025, aby počas júna odovzdali vo farskej kancelárii vyplnenú prihlášku.

Share

You may also like...