Farské oznamy – 1. pôstny týždeň

 • Bohoslužby sa naďalej slávia bez účasti veriacich.
 • Slávenie krstov, sobášov a pohrebov je možné za účasti 6 osôb.
 • Kostol je otvorený na súkromnú modlitbu denne od 10:00 do 16:00.
 • V prípade potreby nás kontaktujte v úradných hodinách e-mailom na adrese: kancelaria@svrodina.sk alebo telefonicky na čísle +421557994257.
 • Ďakujeme všetkým milodarcom za pravidelné prispievanie na účet farnosti – IBAN: SK06 0900 0000 0050 3478 5574. V tomto čase je to jediný spôsob finančnej pomoci, bez ktorej by prevádzka kostola nebola možná. Keďže denne vysielame bohoslužobný program, kostolná réžia je v plnej prevádzke, napriek fyzickej neprítomnosti veriacich na bohoslužbách. Pán Boh zaplať za vašu štedrosť a podporu.
 • Sv. omše obetujeme každý deň na vaše úmysly a vysielame ich cez YouTube na kanáli Farnosť Svätej Rodiny Košice.
 • Program živého vysielania:
  • sväté omše
   • nedeľa  –  8:30
   • pondelok – sobota  –  18:00
  • pobožnosť k sv. Jozefovi
   • streda 18:00
  • katechéza o modlitbe
   • streda – po sv. omši
  • adorácia
   • streda 19:15
  • večeradlo s Pannou Máriou
   • sobota – 17:00  
  • krížové cesty
   • piatok o 17:15
   • nedeľa o 15:00
  • katechéza pre prvoprijímajúce deti
   • nedeľa 9:30
 • V pondelok 22.2. je sviatok Katedry sv. Petra. Pamätajme v tento deň v modlitbách na Sv. Otca.
 • Streda, piatok a sobota po prvej pôstnej nedeli sú jarné kántrové dni – záväzný je iba jeden deň. Ich obsahom je príprava na pokánie a činorodá láska k blížnym.
 • Rodinám odporúčame pôstne aktivity pre deti:
 • Na prvú pôstnu nedeľu sa koná jarná zbierka na charitu. Informácie o tom, ako ju môžeme podporiť nájdete na www.charita-ke.sk
 • Záujemcovia o knižné vydanie zamyslení k vstupným modlitbám pôstnych nedieľ si môžu zakúpiť knihu Kľaknime na kolená vo farskej kancelárii:
Share

You may also like...