Farské oznamy – 5. cezročný týždeň

 • Bohoslužby sa naďalej slávia bez účasti veriacich.
 • Slávenie krstov, sobášov a pohrebov je možné za účasti 6 osôb.
 • Kostol je otvorený na súkromnú modlitbu od 10:00 do 16:00.
 • Sv. omše obetujeme každý deň na vaše úmysly a vysielame ich cez YouTube na kanáli Farnosť Svätej Rodiny Košice:
  •  nedeľa  –  8:30 a po nej adorácia
  •  pondelok – sobota  –  18:00
  •  sobota – 17:00  –  večeradlo
 • Ďakujeme všetkým milodarcom za pravidelné prispievanie na účet farnosti – IBAN: SK06 0900 0000 0050 3478 5574.
 • V prípade potreby nás kontaktujte v úradných hodinách e-mailom na adrese: kancelaria@svrodina.sk alebo telefonicky na čísle +421 55 799 42 57.
 • Počas úradných hodín v kancelárii sú vám k dispozícii hromničné sviece, ktoré sme požehnali na sviatok Obetovania Pána.
 • Od Hromníc až do sviatku sv. Jozefa sa každú stredu modlíme pobožnosť k 7 bolestiam a 7 radostiam sv. Jozefa a v rámci Roka sv. Jozefa vás pozývame na online duchovný program so sv. Jozefom po sv. omši. Keďže streda je deň sv. Jozefa, po sv. omši nasleduje katechéza a adorácia.
 • Pobožnosť k Božskému Srdcu na prvú nedeľu nasleduje hneď po sv. omši.
 • Výmena ružencových tajomstiev sa nekoná.
 • V pondelok 8.2. bude v našom kostole sláviť sv. omšu o. biskup Marek. Otvoríme ňou Národný týždeň manželstva, ktorý potrvá do nedele 14. februára.
 • V rámci Národného týždňa manželstva obetujeme za manželov:
  • v stredu pobožnosť k sv. Jozefovi,
  • v piatok pobožnosť k sv. manželom Ľudovítovi a Zélii Martinovým,
  • v sobotu večeradlo s Pannou Máriou,
  • v nedeľu – na sviatok sv. Valentína – adoráciu za manželov.
 • Manželom dávame do pozornosti ponuku na www.ntm.sk a sériu svedectiev, ktoré budú zverejnené počas týždňa:
Share

You may also like...