Farské oznamy

Predmodlievanie ruženca v budúcom týždni má na starosti 6. ruža a upratovanie kostola skupina č. 4 –PBZ. V pondelok 8.4. o 16:30 pozývame rodičov spolu s deťmi na DETSKÉ...