Category: Oznam

Farské oznamy – NOVÝ ROK 2024

PRIKÁZANÉ SLÁVNOSTI – na Nový rok 1.1. je prikázaný sviatok Bohorodičky Panny Márie, v sobotu 6.1. je prikázaný sviatok Zjavenia Pána a v nedeľu 7.1. je slávnosť krstu Krista...

Farské oznamy 17.-24. december

DUCHOVNÁ OBNOVA – v nedeľu 17.12. popoludní pozývame rodiny spolu s deťmi na duchovnú obnovu: začneme o 15:00 korunkou k Božiemu milosrdenstvu za rodiny a detským večeradielkom v kostole, od 16:00 bude...

Farské oznamy – 2. adventný týždeň

SVIATOSŤ ZMIERENIA – spovedáme polhodinu pred každou sv. omšou, pozývame vás využiť adventný čas na sviatostné zmierenie pred Vianocami – na 3. adventnú nedeľu budeme spovedať od...

Farské oznamy 27.11.-3.12.

SVIATOSŤ ZMIERENIA – spovedáme polhodinu pred každou sv. omšou, vo štvrtok pred prvým piatkom aj večer o 20:00 počas adorácie Hora Sancta a na prvý piatok od...

Farské oznamy 20.-26. november

TEHLA ZO SV. BRÁNY – pri príležitosti výročia posviacky Baziliky sv. Petra v Ríme je pred oltárom uložená tehla zo Svätej brány svätopeterskej baziliky, nech je...

Farské oznamy 13.-19. november

ANKINA NEDEĽA – ďakujeme za návštevu misijnému tímu z Pastoračného centra Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom, osobitne o. Pavlovi Hudákovi za povzbudenie, a povzbudzujeme vás k rodinnej...

Farské oznamy 6.-12. november

MILODARY NA KOSTOL – ďakujeme všetkým milodarcom a podporovateľom nášho chrámu za štedrosť a starostlivosť o Boží dom – prispieť na farské výdaje a opravy kostola môžete na účet zverejnený...

Farské oznamy 30.10. – 5.11.

ZBIERKA – 29.11. je zbierka na pomoc farnostiam postihnutým zemetrasením – podporiť ju môžete milodarmi do pokladničiek s nápisom Vyhlásená zbierka alebo na účet: SK50 0200 0000...

Farské oznamy 23.-29. október

SVIATOSŤ ZMIERENIA – spovedáme polhodinu pred každou sv. omšou, už teraz vás pozývame pripraviť sa sviatostným zmierením na vyprosovanie novembrových odpustkov pre duše zosnulých EUCHARISTICKÁ POKLONA...

Farské oznamy 9.-22. október

SVIATOSŤ ZMIERENIA – spovedáme polhodinu pred každou sv. omšou EUCHARISTICKÁ POKLONA – je v pracovné dni po popoludňajšej sv. omši do večernej sv. omše a vo štvrtok do...