Category: Oznam

Farské oznamy 22.-28. jún

PBZ za vašu štedrosť a starostlivosť o Boží dom prejavenú v júnovej zbierke na kostol. Ďakujeme všetkým, ktorí do nej prispeli pri nedeľnej sv. omši, ako i...

Farské oznamy 15.-21. jún

K sv. spovedi môžete pristúpiť počas pracovných dní polhodinu pred každou sv. omšou. Modlitba ruženca sa začína o 17:20 a vedú ju jednotlivé ruže podľa rozpisu v...

Farské oznamy 8.-14. jún

K sv. spovedi môžete pristúpiť počas pracovných dní polhodinu pred každou sv. omšou. Modlitba ruženca sa začína o 17:20 a vedú ju jednotlivé ruže podľa rozpisu v...

Prvé sv. prijímanie

Vzhľadom na najnovšie uvoľnenia doteraz platných obmedzení týkajúcich sa slávenia bohoslužieb, ktoré vstúpili do platnosti od 3. júna, ponúkame rodičom prvoprijímajúcich detí nový termín slávenia prvého...

Farské oznamy

Sv. omše v pracovných dňoch sú o 6:30, 15:00 a 18:00. V pracovné dni o 17:20 je modlitba ruženca, ktorú každý deň povedie iná ruža. V pondelok ju...

Farské oznamy 25.-31. máj

Sv. omše v pracovných dňoch sú o 6:30, 15:00 a 18:00. Pri večerných sv. omšiach je májová pobožnosť s novénou k Duchu Svätému, ktorú obetujeme za rodiny birmovancov....

Farské oznamy 18.-24. máj

Sv. omše v pracovných dňoch sú o 6:30, 15:00 a 18:00. Vo štvrtok 21. mája je sviatok Nanebovstúpenia Pána – sv. omše budú ráno o 6:30...

Farské oznamy

Ako sa zúčastniť svätej omše? Koľko bude nedeľných svätých omší? Ako možno prijať Eucharistiu? Kedy sa možno vyspovedať? Na tieto a ďalšie aktuálne otázky nájdete odpovede...