Category: Oznam

Farské oznamy 3.-9. júl

SV. OMŠE v mesiacoch júl a august: nedeľa: 6:30, 8:00, 9:30 a 18:00 všedné dni: 6:30 a 18:00 SVIATOK SV. CYRILA A METODA – v stredu 5. júla budú sv. omše v...

Farské oznamy 26. jún – 2. júl

SV. OMŠE 29.6. prikázaný sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla o 6:30, 15:00, 16:30, 18:00 (počas letných prázdnin nebudú nedeľné omše o 11:00 a v pracovné...

Farské oznamy 19.-25. jún

ZÁPIS NA PRÍPRAVU NA 1. SV. PRIJÍMANIE A BIRMOVKU – prosíme rodičov, ktorí chcú prihlásiť dieťa na prípravu na prvé sväté prijímanie počas budúceho školského roka...

Farské oznamy 12.-18. jún 2023

ZÁPIS NA PRÍPRAVU NA PRVÉ SV. PRIJÍMANIE A BIRMOVKU – prosíme rodičov, ktorí chcú prihlásiť dieťa na prípravu na prvé sväté prijímanie počas budúceho školského roka...

Farské oznamy – Turíce

TURÍCE – na slávnosť Zoslania Ducha Svätého môžeme za zvyčajných podmienok získať milosť úplných odpustkov za účasť na vzývaní Ducha Svätého pri sv. omši DEŇ RODINY...

Farské oznamy – 7. veľkonočný týždeň

ZBIERKA NA MASMÉDIÁ – pri príležitosti 57. svetového dňa spoločenských komunikačných prostriedkov sa v nedeľu 21. mája koná v kostoloch zbierka na podporu katolíckych masmédií ADORÁCIA – je...

Farské oznamy – 5. veľkonočný týždeň

STRETNUTIE RUŽENCOVÉHO BRATSTVA – modlitba ruženca s výmenou ružencových tajomstiev je na prvú nedeľu o 16:45 PRVONEDEĽNÁ POBOŽNOSŤ – v nedeľu 7. mája začne o 17:30 májovou pobožnosťou...