Farské oznamy 12.-18. február

NÁRODNÝ TÝŽDEŇ MANŽELSTVA – v pondelok 12.2. sa začína NTM, v utorok vás pozývame na obnovu manželského sľubu pri večernej sv. omši a do vašej pozornosti dávame ponuku valentínskych sviec v tvare srdca, ktoré nájdete vedľa sakristie – zároveň oznamujeme, že v období od 14. do 18. februára budú kultúrne organizácie Košického samosprávneho kraja poskytovať vstupenky na vybrané podujatia formou 1+1

ADORÁCIA – v dnešnú nedeľu 11.2. je zmierna poklona počas celého popoludnia od 12:00 až do večernej sv. omše – využime čas pred Pánom ako prípravu na Pôst

SVETIELKO – v utorok o 9:30 pozývame mamky spolu s deťmi na pravidelné stretnutie v pastoračnom centre na tému Pohyb, cvičenie a zdravá strava so športovkyňou a biochemičkou Kristínou Krajčíkovou

MODLITBOVÉ VEČERADLO – v utorok 13.2. bude o 17:00, obetujeme ho za manželov

DEŇ SV. JOZEFA – v stredu sa pred večernou omšou modlime pobožnosť ku cti siedmich bolestí a radostí sv. Jozefa, obetujeme ju za manželstvá v našej farnosti

POPOLCOVÁ STREDA – je dňom prísneho pôstu, čo znamená, že okrem zrieknutia sa mäsitého pokrmu sa možno iba raz za deň najesť dosýta, okrem toho sa možno dvakrát občerstviť malým pokrmom – sv. omše budú o 6:30, 15:00, 16:30, 18:00

KRÍŽOVÁ CESTA – bude počas Pôstu v piatok o 17:15 a v nedeľu o 15:00, tento týždeň prosíme o predmodlievanie lektorov – v nedeľu okrem krížovej cesty v kostole pozývame manželov na krížovú cestu v lesoparku so začiatkom o 15:00 pri kríži na mieste, kde pred postavením kostola stála provizórna kaplnka a odtiaľ spolu s manželmi s gr.kat. chrámu prejdeme krížovou cestou v lesoparku

CHARITA – na Prvú pôstnu nedeľu 18.2. je zbierka na charitu, podporiť ju môžete milodarom do pokladničiek s nápisom Vyhlásená zbierka

ŠKOLA PANNY MÁRIE – počas troch pôstnych nedieľ – 25.2., 3.3., 10.3. o  16:00 v pastoračnom centre – ponúkame pre deti školského veku evanjelizačný program Škola Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, ktorý je určený pre deti i celé rodiny – prihláste sa prostredníctvom online formulára: https://forms.gle/wBa9fAxfeHoWhBUM8

2 %OZ Deti – mládež – rodina, ktoré organizuje v našej farnosti podujatie pre rodiny a deti – ako napríklad letný tábor a pod. – sa uchádza o 2 % z vašich daní – tlačivá nájdete vzadu na policiach pre časopisy – ďakujeme za vašu podporu

Share

You may also like...