Farské oznamy 6.-12. november

MILODARY NA KOSTOL – ďakujeme všetkým milodarcom a podporovateľom nášho chrámu za štedrosť a starostlivosť o Boží dom – prispieť na farské výdaje a opravy kostola môžete na účet zverejnený v bulletine na farskej webovej stránke – IBAN: SK06 0900 0000 0050 3478 5574

SVIATOSŤ ZMIERENIA – spovedáme polhodinu pred každou sv. omšou

EUCHARISTICKÁ je v pracovné dni po popoludňajšej sv. omši do večernej sv. omše (15:45 – 17:45), vo štvrtok do 17:00

ODPUSTKY PRE ZOSNULÝCH od 1. do 8. novembra môžeme získať úplné odpustky pre duše v očistci za návštevu cintorína spojenú s modlitbou za zosnulých – za zvyčajných podmienok: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca

SV. OMŠA ZA ÚČASTI DETÍ – vo štvrtok o 18:00 pozývame rodičov spolu s deťmi na slávenie sv. omše za účasti detí

KATECHÉZA PRE PRVOPRIJÍMAJÚCE DETI – vo štvrtok o 17:00 sa stretneme v pastoračnom centre s prvoprijímajúcimi deťmi zo ZŠ Ľ. Fullu

RODINNÝ ZBOR – v piatok o 16:45 a v nedeľu o 8:30 pozývame deti i dospelých na nácvik omšových spevov, ktorými budeme doprevádzať rodinnú sv. omšu o 9:30

MLÁDEŽNÍCKE STRETKO – každý piatok po večernej sv. omši pozývame mládež na stretnutie v katechetickej miestnosti  

PEŠIA PÚŤ NA CINTORÍN – na prvú novembrovú nedeľu pozývame deti, rodiny i jednotlivcov na pešiu púť na cintorín v Košickej Novej Vsi, stretneme sa o 15:00 pri misijnom kríži pred kostolom

RUŽENCOVÉ BRATSTVO – modlitbové stretnutie s výmenou ružencových tajomstiev na prvú nedeľu je o 16:45

PRVONEDEĽNÁ POBOŽNOSŤ – eucharistická poklona so zasvätením Božskému Srdcu je o 17:30

VIANOČNÉ OPLÁTKY – kto by sa chcel zapojiť do pečenia vianočných oplátok, pozývame ho do pastoračného centra, kde sa môže od pondelka prihlásiť na vybraný čas

SVETIELKO – v utorok o 9:30 pozývame mamky spolu s deťmi na modlitbové stretnutie v katechetickej miestnosti

DETSKÉ VEČERADIELKO – v stredu 8.11. o 16:15 vás pozývame spolu s deťmi na modlitbu ruženca

ANKINA NEDEĽA – na budúcu nedeľu 12.11. nás navštívi misijný tím z Pastoračného centra Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom, pri sv. omšiach sa vám prihovorí o. Pavol Hudák a popoludní o 15:00 vás pozývame do pastoračného centra na prednášku a diskusiu na tému: Rodina a jej úskalia – ako posilniť identitu detí – bližšie informácie nájdete v bulletine

FARSKÁ DUCHOVNÁ OBNOVA od 13. do 17. novembra vás každý večer o 18:00 pozývame na duchovnú obnovu so sv. Teréziou z Lisieux, ktorou nás bude sprevádzať páter Rudolf z Rehole karmelitánov – pri príležitosti jubilejného roka tejto obľúbenej svätice vás pozývame bližšie spoznať sv. Terezku a jej malú cestu duchovného života a tak posilniť svoju dôveru k milujúcemu Bohu – program obnovy nájdete v bulletine

Share

You may also like...